Industry Wire

Geplaatst door MST/PinkRoccade

PinkRoccade Hosting Services levert nieuw Zorgportaal Medisch Spectrum Twente op basis van Kubernetes

Apeldoorn PinkRoccade Hosting Services verzorgt de komende 5 jaar voor Medisch Spectrum Twente (MST) het technisch applicatiebeheer voor het EPD HiX en de hosting van het Zorgportaal op PinkRoccade’s nieuwe containerplatform, gebaseerd op Azure Kubernetes Services (AKS). MST richt zich de komende jaren op het nog beter faciliteren van innovatie en digitalisering van medische processen. Daarom is een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik genomen en worden delen van de infrastructuur en het beheer uitbesteed. Hierdoor kan MST zich richten op het leveren van de beste zorg in de regio Twente. Na een uitgebreid selectietraject viel de keus op PinkRoccade Hosting Services.

Nieuwe technologie Zorgportaal

Het verzoek vanuit MST was helder: MST wil zich focussen op de kernactiviteiten en innovatie in de zorg. Daarom werd ervoor gekozen om het technisch applicatiebeheer van HiX en de hosting van het Zorgportaal uit te besteden aan PinkRoccade Hosting Services. Inmiddels is de eerste mijlpaal in het project bereikt en staat het Zorgportaal van MST klaar op het nieuwe op AKS-gebaseerde containerplatform van PinkRoccade Hosting Services. Gedurende de rest van 2021 werken de partijen samen aan de conversie en implementatie van het EPD en het Zorgportaal. Momenteel worden de HiX-omgevingen opgebouwd om eind dit jaar live te gaan.

Ben Collignon, manager ICMT bij MST: “Azure Kubernetes Services is een compleet nieuwe technologie om het Zorgportaal te hosten. PinkRoccade Hosting Services toonde zijn innovativiteit door te investeren in een containermanagementplatform. Digitalisering en innovatie zijn van groot belang voor MST om de patiënten te voorzien van zorg op maat die past bij de behoefte van de patiënt. We zetten daarom continu in op vernieuwing. De eisen die aan de beschikbaarheid, continuïteit en veiligheid van een dergelijk platform worden gesteld, vragen om een betrouwbare en betrokken IT-partner waarop MST kan bouwen.”

Langdurige samenwerking

Joost Deckers, managing director van PinkRoccade Hosting Services is blij met de samenwerking met MST: “PinkRoccade Hosting Services werkt hard aan de uitbreiding van haar dienstverlening rondom HiX binnen ziekenhuizen. Vanuit onze multi-cloudstrategie introduceren we diensten met nieuwe technologieën zoals Kubernetes, zowel vanuit Azure als onze eigen Pink Private Cloud. Voor MST hebben we het Zorgportaal nu opgezet in Azure. Ik kijk uit naar een prettige en langdurige samenwerking met MST”, aldus Deckers.

——–

Over MST

MST is één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen. In MST zetten 3500 medewerkers zich in om de gezondheid in de regio Twente in nauwe samenwerking met haar regionale zorgpartners te bevorderen. MST biedt zorg op maat die past bij de zorgbehoefte van de patiënt en bepaalt deze samen met de patiënt en andere zorgaanbieders. MST is onderdeel van Santeon, de ziekenhuisgroep van zeven topklinische ziekenhuizen die als doel heeft de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht