Industry Wire

Plasterk lanceert wettenpocket app

Een app voor iPad of tablet waarin alle nationale en decentrale wet- en regelgeving te raadplegen is in “pockets”. Een pocket bundelt informatie over een bepaald werkgebied; naast regelgeving kun je daar jurisprudentie, beleidsdocumenten, links, parlementaire geschiedenis en andere documenten vinden. Zelf kun je notities toevoegen, zodat je nooit meer met dikke boeken vol geeltjes hoeft rond te sjouwen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lanceerde vandaag de Wettenpocket app.

Minister Plasterk lanceerde de Wettenpocket tijdens het Symposium Probleemoplossend Procederen. BZK heeft dit symposium georganiseerd ter ere van het tienjarig jubileum van de Stichting beroepsopleiding gemeentejuristen. De Wettenpocket kan juristen helpen lokaal maatwerk te bieden ten behoeve van het oplossen van knelpunten in de praktijk. In de Wettenpocket is namelijk niet alleen de bij een kwestie horende regelgeving eenvoudig terug te vinden, maar ook de gerelateerde overheidsinformatie, zoals jurisprudentie en beleid. En de informatie is altijd up to date.

Meer inzicht in overheidsbeleid

De Wettenpocket is niet alleen voor professionals interessant. De app is voor iedereen toegankelijk. En vanwege de bundeling van informatie is het voor mensen gemakkelijker geworden om meer inzicht te krijgen in een bepaalde beleidsterreinen. Zo kan een ondernemer in de pocket Kinderopvang alle relevante regelgeving van verschillende departementen raadplegen die van belang zijn voor zijn kinderopvanginstelling. En in de pocket Aardbevingen is alle relevante centrale en decentrale regelgeving rond het thema aardbevingen in Nederland te vinden.

Open Data

De Wettenpocket maakt gebruikt van de bestaande Open Data bronnen van BZK: wetten.nl en de decentrale regelgeving op overheid.nl. Daarnaast worden Open Data bronnen van andere overheden toegankelijk gemaakt in samenhang met wet- en regelgeving, zoals rechtspraak.nl, Antwoord voor Bedrijven en beleid van de Sociale Verzekeringsbank.

Gratis beschikbaar

De app is vanaf vandaag gratis te downloaden uit de Apple en Google stores. De Wettenpocket is ook beschikbaar via wettenpocket.overheid.nl.

De Wettenpocket is ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicatie (KOOP) van BZK.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht