Industry Wire

Geplaatst door PQR

PQR en Telindus winnen Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2021 (ROAD2021)

Utrecht, 5 augustus 2021 – De combinatie PQR en Telindus is winnaar van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2021 (ROAD2021). Voor de categorie ‘Datacenters’ hebben de ICT-dienstverleners de handen ineen geslagen en zijn ze geselecteerd als één van de vier winnaars van de ROAD2021 aanbesteding. De opdracht omvat de levering van datacenter-, netwerk-, en securitytechnologie en bijbehorende dienstverlening.

Over ROAD2021
ROAD2021 is een aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de categorie Datacenters van het Inkoopuitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) van OCW uitgevoerd wordt. De operationele eenheden die deelnemen aan deze aanbesteding zijn dienstonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, één deelnemer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en één deelnemer van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De duur van het contract is initieel drie jaar met een optie tot verlenging van één jaar. De geraamde waarde van de nieuwe overeenkomst bedraagt 90 miljoen euro, verdeeld over vier jaar.

Duurzaamheid als belangrijk aandachtspunt
In deze aanbesteding maakt de Rijksoverheid kenbaar zowel tijdens de gunning als looptijd van de Raamovereenkomst veel aandacht te schenken aan duurzaamheid. Zo verwacht het van zijn leveranciers dat zij een bijdrage leveren aan de doelstelling van het Rijk om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent voor datacenters dat in 2030 alle hardware en netwerken voldoen aan de meest recente Energy Star-eisen, de meest energie-efficiënte hardware en netwerken worden ingekocht en de Data Center Infrastructure Efficiency (de verhouding tussen het energieverbruik van de ICT-apparatuur en het totale energieverbruik van het datacenter) minimaal 50% is.

Marijke Kasius, CEO PQR: “PQR hecht veel waarde aan duurzaamheid en we zijn trots dat we aan de duurzaamheidseisen van de ROAD2021 aanbesteding voldoen. In onze dienstverlening en bedrijfsvoering zoeken we voortdurend naar manieren om onze impact op het milieu en onze CO2-uitstoot te reduceren. We zijn verheugd dat we wederom geselecteerd zijn om als leverancier voor de ROAD2021-klanten op te treden. We gaan er alles aan doen om de kwaliteit van de dienstverlening zoals we deze in de voorgaande ROAD-contracten hebben verleend, te blijven leveren, en zijn ervan overtuigd dit de komende jaren in goede samenwerking met Telindus te kunnen doen.”

“Bij Telindus vinden we het erg belangrijk dat onze diensten bijdragen aan een duurzame toekomst. Hierbij staat voorop dat we samen met onze klanten werken aan een veilige digitale dienstverlening en we streven er naar om één van de meest duurzame ICT-dienstverleners in Nederland te zijn. Eerder hebben we als Telindus mogen samenwerken met de deelnemers aan ROAD2017, de voorganger van ROAD2021. Dat we wederom zijn uitgekozen om samen te werken met de Rijksoverheid, laat zien dat onze oplossingen aan de behoeften hebben voldaan. Ik kijk er dan ook naar uit om de relatie met de deelnemers voort te zetten. Door samen te werken met PQR voldoen we aan de allerhoogste kennis en kwaliteitseisen die de overheid heeft gesteld voor deze aanbesteding. Ik ben dan ook trots dat we onze bijdrage aan de beveiliging en verduurzaming van de overheid, en daarmee de samenleving, voor ROAD2021 mogen leveren”, aldus Joris Leupen, CEO bij Telindus.

Over PQR
Als cloud integrator adviseert, levert én beheert PQR hybride cloud-omgevingen voor een groot aantal klanten in heel Nederland. Dankzij het SpaceHub platform en jarenlange kennis op het gebied van veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van werkplekken, data en applicaties, inclusief bijbehorende managed services, transformeert PQR infrastructuren tot stabiele en dynamische werkomgevingen. PQR heeft diepgaande kennis van de verticale markten zorg, educatie, overheid en financieel zakelijke dienstverlening.

Bij PQR draaien diensten niet om IT, maar om oplossingen en de mensen die we daarmee helpen. Rust is wat wij maken en daarin willen wij de beste zijn in Nederland, zodat onze klanten kunnen werken en groeien. De IT-professionals van PQR streven elke dag naar de hoogste kwaliteit producten, diensten en service voor hun klanten én hun eindgebruikers. Kijk voor meer informatie op www.pqr.com.

Over Telindus
Telindus is dé partner van de flexibele organisatie van de toekomst. In een tijd waarin organisaties zoeken naar zekerheid en stabiliteit legt Telindus met de juiste IT-infrastructuur hiervoor het fundament. Met dit fundament verwijder je als organisatie de obstakels die wendbaarheid en innovatie in de weg staan. Zo is het mogelijk invulling te geven aan de doelstellingen en ambities van jouw organisatie, als het gaat om people, process, planet en technology. Telindus bouwt de optimale IT-infrastructuur op uit drie componenten: networking, cloud en datacenter, en cybersecurity. Een toekomstbestendig netwerk groeit mee met de ambities van de organisatie. Optimale integratie van je IT-landschap met de cloud ondersteunt de business van morgen. En met security leg je de basis voor een succesvolle bedrijfsvoering, zonder concessies te doen aan de user experience. Dit zijn de drie pijlers onder de organisatie van de toekomst.

Telindus is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een expert in de IT-infrastructuur en dat heeft geresulteerd in een aansprekend track record in de industrie, zakelijke en financiële dienstverlening, de zorg, overheid en in het onderwijs. De unieke, integrale benadering van networking, cloud en security van Telindus maakt het mogelijk dat organisaties excelleren en accelereren, ook nu de uitdagingen groot zijn. Telindus kan daarbij terugvallen op een breed netwerk van strategische partners die geavanceerde oplossingen bieden. Telindus is onderdeel van Proximus.

Voor meer informatie bezoek www.telindus.nl of volg Telindus via Twitter en LinkedIn.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht