Industry Wire

Geplaatst door GO21 en The Rent Company

Samenwerking GO21 en The Rent Company binnen het onderwijs

Twee organisaties, GO21 en The Rent Company, hebben recent de handen ineengeslagen. Zij zorgen er samen voor dat leerlingen digitaal nog beter voorbereid zijn op de sterk veranderende onlinemaatschappij. Dat doen zij door middel van Easystart by GO21, waarmee onderwijsinstellingen leerlingen een extra stimulans geven om de mate van digitale geletterdheid op een nog hoger niveau te tillen.

Een actueel en compleet pakket aan lesmateriaal digitale geletterdheid

Het hebben van een smartphone, laptop of tablet hoeft niet automatisch te betekenen dat leerlingen over de juiste digitale geletterdheid beschikken. Net als in het bedrijfsleven zullen leerlingen kennis moeten hebben van verschillende technologieën om goed zelfstandig te kunnen functioneren in de technologische maatschappij van morgen. Daarnaast is het steeds belangrijker geworden om optimaal gebruik te maken van externe onlinebronnen in informatieverzameling, maar moet tegelijkertijd echt nieuws van fake news onderscheiden kunnen worden. Dat zijn, naast digitale veiligheid en cybercrime, nieuwe uitdagingen waar leerlingen tegenwoordig mee geconfronteerd worden en waar meer aandacht wenselijk is.

“We hebben een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld voor leerlingen in klas één tot en met drie van het voortgezet onderwijs. Deze leerlijn omvat vier modules genaamd; ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational Thinking. Doel is om leerlingen zo efficiënt en veilig mogelijk met digitale toepassingen om te laten gaan”

Thomas Smit, Algemeen directeur GO21

Over de onderlinge samenwerking

The Rent Company is marktleider in Nederland als het gaat om het faciliteren van laptops in de klas. Dat gebeurt door middel van hun Easy4u abonnementen, waarbij het altijd de doelstelling geweest is om digitaal onderwijs voor iedere leerling of student mogelijk te maken. Dit vraagt om extra ondersteuning en niet alleen om het kunnen leveren van hardware. Om leerlingen nog beter op de toekomst voor te bereiden lanceert The Rent Company vandaag, samen met GO21, de Easystart by GO21 module. Deze nieuwe module, bestaande uit zestien lessen is specifiek voor The Rent Company ontwikkeld door GO21. Leerlingen leren in deze module, voorzien van aantrekkelijk interactief lesmateriaal en ondersteunende video’s, onder andere het volgende:

  • De gebruiksregels, onderdelen en bediening van de laptop.
  • Het veilig updaten van de laptop en de bijbehorende besturingsprogramma’s.
  • Alles over het veilig ontvangen en versturen van e-mailberichten via Outlook of Gmail.
  • Het omgaan met onlinelesmiddelen, zoals Microsoft Teams en Google Meet.
  • Mappen aanmaken in OneDrive of Google Drive.
  • Het herkennen van privacy gevaren en security issues.

“Het onderwijs is nog afhankelijker geworden van hardware, zoals educatielaptops en Chromebooks. De extra stap die wij samen met GO21 zetten is dat leerlingen deze middelen nog beter, veiliger en op een verantwoorde manier gaan gebruiken met Easystart by GO21”

Mark Boelhouwer – Algemeen directeur The Rent Company

Het onderwijs van de toekomst is vooral samen

De technologische ontwikkelingen zijn niet of nauwelijks bij te houden, tenzij er extra lesmateriaal voor het onderwijs samen met het bedrijfsleven vanuit de praktijk ontwikkeld wordt. Dan kunnen studenten gelijk na hun opleiding nog beter hun waarde bewijzen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht