Industry Wire

Geplaatst door SoSafe

Senior Managers bewuster van cyberrisico’s, maar klikken vaker op kwaadaardige links dan werknemers

Security-awareness specialist SoSafe ziet het bewustzijn van cybersecurity bij senior managers toenemen. Nu bijna de helft van alle Nederlandse organisaties (48 procent) in de afgelopen drie jaar slachtoffer was van een succesvolle cyberaanval, worden cyberrisico’s steeds zichtbaarder. Volgens 56 procent van de beveiligingsexperts zorgt dit ervoor dat hun managementteams zich meer richten op cybersecurity awareness dan vorig jaar. Desondanks klikken deze managers zelf vaker op kwaadaardige links dan hun werknemers.

Het bewustzijn van cyberrisico’s onder leidinggevenden staat volgens de gegevens van SoSafe ook in direct verband met de middelen – d.w.z. personeelsbestand en budget – die een bedrijf heeft om potentiële bedreigingen aan te pakken. Van de organisaties die over voldoende middelen beschikken om zich te verdedigen tegen cyberaanvallen geeft 67 procent van het topmanagement aan zich bewust te zijn van de cyberrisico’s. Bij bedrijven die niet over voldoende beveiligingsmiddelen beschikken, geeft slechts 15 procent van de topmanagers prioriteit aan een security-cultuur.

Dr. Niklas Hellemann, psycholoog en CEO van SoSafe, zegt hierover het volgende: “Het management geeft vorm aan de waarden van een bedrijf en als senior leiders een sterke security-cultuur willen koesteren, is het essentieel dat ze ‘daad bij woord voegen’ op het gebied van cyberrisico’s. Het is goed om te zien dat in het huidige cyberdreigingslandschap het bewustzijn is waar we het nodig hebben: cybersecurity awareness begint een plaats te krijgen aan de bestuurstafel. Topmanagers worden zich meer bewust van het belang van cybersecurity awareness en hun voorbeeldfunctie binnen organisaties. Alleen met deze voorwaarden kunnen werknemers erin slagen om waarden en veilig gedrag rond cybersecurity awareness te internaliseren.”

Management klikt
Awareness bij het topmanagement is niet alleen nodig om cybersecurity onderdeel te maken van de bedrijfscultuur, het is ook noodzakelijk vanuit het feitelijke risicoperspectief: uit de gegevens van SoSafe blijkt namelijk dat topmanagers sneller klikken op kwaadaardige e-maillinks van hackers dan hun medewerkers. De gemiddelde klikfrequentie onder managers ligt 60 procent hoger dan voor andere gebruikersgroepen – waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn. Uit de gegevens van SoSafe blijkt echter wel dat senior managers eerder een verdachte e-mail rapporteren (20 procent) dan werknemers (8 procent), wat opnieuw laat zien dat de awareness in het topmanagement toeneemt.

Dr. Niklas Hellemann: “Topfuncties zijn een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen – ze hebben het hoogste toegangsniveau en beslissingsbevoegdheid, en er is een sterke dreiging dat hackers zich voordoen als topmanagers met informatie die ze hebben verstrekt, bijvoorbeeld door middel van CEO-fraude of andere AI-gebaseerde aanvallen. Daarom is het nog belangrijker voor leidinggevenden om het goede voorbeeld te geven en een rolmodel te zijn voor de rest van hun team en om zichzelf te beschermen.”

============================================================

Over SoSafe
SoSafe helpt bedrijven en organisaties een security-cultuur te vormen en risico’s te beperken met behulp van een AVG-conform awareness-platform. Het bedrijf dat in 2018 werd opgericht door dr. Niklas Hellemann, Lukas Schaefer en Felix Schürholz, heeft momenteel meer dan 4000 klanten wereldwijd en is in Europa een van de voorlopers op het gebied van cybersecurity-awareness en -training. SoSafe biedt met behulp van gedragspsychologische elementen en slimme algoritmen gepersonaliseerde leerervaringen en aanvalssimulaties die werknemers motiveren en trainen om zich actief tegen online gevaren te beschermen.

Website: www.sosafe-awareness.com/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/mycompany/

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht