Industry Wire

Geplaatst door AmberScript

Spraaktechnologie maakt digitale toegankelijkheid binnen gemeenten versneld én binnen budget mogelijk

AmberScript en Company Webcast faciliteren met behulp van spraaktechnologie gemeenten bij het automatisch ondertitelen van raads- en commissievergaderingen. Als gevolg van het besluit ‘digitale toegankelijkheid’ zijn gemeenten sinds 1 juli 2018 verplicht om (nieuw) gepubliceerde content, waaronder raadsvergaderingen, toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Veel overheidsinstanties lopen nog achter op deze verplichting. Doordat Company Webcast en AmberScript – www.amberscript.nl – het volledig handmatig ondertitelen van uitgezonden raadsvergaderingen vervangen door een systeem met kunstmatige intelligentie wordt niet alleen een forse besparing in tijd, maar ook een besparing in geld behaald.

Olaf Lawerman, directeur Company Webcast: “Company Webcast verzorgt al geruime tijd de uitzending van raadsvergaderingen voor meer dan 130 gemeenten en provincies, maar door de nieuwe wetgeving moesten we onze oplossing uitbreiden met ondertiteling. In AmberScript hebben we een betrouwbare partner gevonden die, zelfs beter dan Google, Nederlandse audio-opnames omzet in ondertiteling.”

Digitale toegankelijkheid

Op 26 oktober 2016 hebben het Europees Parlement en de EU-Raad Richtlijn EU2016/ 2102 over ‘Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van openbare lichamen’ opgesteld. Deze richtlijn staat ook bekend als besluit ‘Digitale toegankelijkheid’ en is vertaald in lokale wetgeving. In de praktijk betekent dit dat elke (semi) publieke organisatie van EU-lidstaten sinds 1 juli 2018 verplicht is ervoor te zorgen dat hun websites en apps voor iedereen toegankelijk zijn, inclusief mensen met cognitieve beperkingen.

Peter-Paul de Leeuw, directeur AmberScript: “Het is geweldig dat we samen met Company Webcast een bijdrage kunnen leveren aan de digitale toegankelijkheid binnen gemeenten en zo doven en slechthorenden in staat stellen betrokken te blijven bij de besluitvorming binnen gemeenten.

Spraaktechnologie specifiek getraind voor gemeenten

Een deel van de gemeenten, zoals de gemeente Enschede, heeft na een vergelijking gekozen voor de spraakherkenningsengine van Company Webcast, welke momenteel geleverd wordt door AmberScript. In de basis was dit al stukken beter dan de oude situatie, maar om de accuratesse nog verder te verhogen werd aan AmberScript een lijst met woorden doorgegeven die vaak werden gebruikt bij de gemeenten. Daarmee trainde AmberScript een eigen spraakherkennings-engine voor de gemeenten.

Enkele andere gemeenten, zoals de gemeente Barneveld, hebben ervoor gekozen om de ondertitels te laten perfectioneren via Company Webcast door middel van AmberScript’s Perfect service. In beide gevallen worden de ondertitels aangeboden via een API en zowel bij de ‘direct’ en de ‘perfect’ service via de API weer teruggestuurd.

Over Company Webcast

Company Webcast, a Euronext Company, is marktleider in professionele webcasts en webinars. Company Webcast levert aan meer dan 125 gemeenten, provincies en waterschappen software die het mogelijk maakt om raads- en Statenvergaderingen live uit te zenden en achteraf te doorzoeken. Daarnaast levert Company Webcast webcast & webinar diensten aan bedrijven voor Investor Relations, Interne Communicatie, Marketing en Trainingsdoeleinden. Company Webcast beschikt over eigen webinar studio’s in Amsterdam, Den haag, Rotterdam, Brussel en Parijs. Company Webcast produceert tienduizend webinars per jaar voor honderden organisaties zoals AkzoNobel, Heineken, KPN en Deutsche Telecom.

Over AmberScript

AmberScript is software die spraakherkenningstechnologie inzet om spraak eenvoudig, snel en automatisch om te zetten in tekst. AmberScript gebruikt hiervoor eigen taalengines en een in eigen beheer ontwikkelde editor. AmberScript Direct converteert professionele geluidsopnamen met een 95 procent accuratesse naar geschreven woord. AmberScript Perfect is een service waarmee geüploade audio met behulp van een team van transcribenten naar 100% accurate tekst wordt omgezet.  AmberScript Subtitles biedt klanten de mogelijkheid om met de AmberScript engine automatisch ondertitels te creëren vanuit geüploade audio AmberScript heeft inmiddels meer dan 1000 betalende klanten en is actief in Nederland, Duitsland en Amerika. Voor meer informatie: www.amberscript.nl.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht