Industry Wire

Geplaatst door Fontys

Stropers op heterdaad betrapt en mentale problemen voorspellen met artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) is een technologie waar we niet meer omheen kunnen. Er zijn mensen die ernaar kijken met argusogen, maar ook steeds meer mensen zien de potentie van de technologie voor een betere samenleving. Artificiële intelligentie inzetten ‘for good’, hoe doe je dat dan? Dertig studenten van de specialisatie ICT & Artificial Intelligence van Fontys Hogeschool ICT ontdekten het de afgelopen twee weken tijdens het Deep Learning Specialisation Program van Fruitpunch AI. Zij gingen met real life challenges aan de slag waar AI de sleutel is tot een betere wereld.

Deep dive in AI

De eerste week ondergingen de studenten een deep dive in AI: onder andere in data-analyse, neurale netwerken, valkuilen en vooroordelen (bias). In de tweede week kozen zij een challenge waar zij vervolgens een week aan mochten werken. Eén groep ging aan de slag met AI for wildlife, de andere groepen met AI for mental health. De wildlifegroep werkte aan een detectiemodel voor stropers in natuurreservaten. De studenten testten verschillende modellen en kregen het voor elkaar om op dronebeelden mensen te detecteren die voor het oog vrijwel niet zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen rangers stropers sneller detecteren en een halt toeroepen. De andere groepen probeerden te achterhalen of het mogelijk is om op basis van een dataset met persoonlijkheidsgegevens mentale problemen zoals depressie, angst en stress te voorspellen. Het idee hierachter is om zorgprofessionals te helpen mentale problemen sneller te signaleren of zelfs preventief zorg te verlenen.

Invalshoeken

Opmerkelijk waren de verschillende invalshoeken die de studentengroepen hadden gekozen om de data in te zetten en de inhoudelijke discussie na afloop over ethiek, data cleaning, data imputation en bias in data. “Mooi om te zien, want het is belangrijk dat studenten nadenken over wat ze aan het onderzoeken zijn en wat de maatschappelijke impact daarvan is”, aldus de organisatoren.

Het programma werd aangeboden door de Provincie Noord-Brabant en het Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society. Dit kenniscentrum verenigt de brede expertise van Fontys op het vlak van toegepaste AI. Binnen het kenniscentrum komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen en werken ze samen aan een toekomst waarin AI betrouwbaar, duurzaam en veilig ingezet wordt en bijdraagt aan een positieve impact op onze samenleving en beroepspraktijk. Fruitpunch AI verzorgde het programma. Deze Nederlandse startup bouwt aan een wereldwijde AI for Good community en streeft ernaar om een generatie AI-engineers op te leiden die AI toepassen om grootse wereldproblemen op te lossen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht