Industry Wire

Geplaatst door QSXL

Thuiswerkende medewerkers reageren vaker op vacatures

Een groot deel van de bedrijven laat haar werknemers sinds twee weken thuis werken. QSXL, het recruitmentbureau dat op basis van slimme zoekalgoritmes en mailing campagnes, personeel werft constateert sinds twee weken een hogere respons op haar mailing campagnes. Uit de eerste data-analyses blijkt dat kandidaten vooral open staan om vrijblijvend digitaal kennis te maken.

Sidney Hiele, directeur van QSXL: “bedrijven reageren heel verschillend op de plotselinge rem op de economie. Waar het ene bedrijf direct in alle kosten snijdt en daarmee ook in de wervingscampagnes gaat het andere bedrijf nog voluit door. De bedrijven die de afgelopen jaren moeite hadden om voldoende geschoold personeel aan zich te binden zijn die krapte niet zomaar vergeten, die pijn zit er nog wel even. Zij houden daarom de recruitment budgetten in stand en zouden nu wel eens hun slag op de arbeidsmarkt kunnen slaan.”

Hiele wijst op het gevaar van nu stoppen met werven. Je zet een stop op de instroom en gelijktijdig zouden er wel eens meer kandidaten kunnen uitstromen dan normaal het geval is. QSXL neemt een toename van gemiddeld 20% in het aantal reacties waar. Kandidaten zitten nu thuis en hebben alle vrijheid om via video conferencing kennis te maken met andere bedrijven. Wij adviseren onze klanten in te zetten op kennismaken, niet zozeer op direct solliciteren. Ga gewoon digitaal een kop koffiedrinken met kandidaten, dit is je kans.

Hiele wil zog wel een tip meegeven aan bedrijven: “Je moet je medewerkers, op afstand, betrokken houden, dat vergt aandacht. Plan niet alleen maar noodzakelijke online meetings maar continueer ook de zo belangrijke ‘praatjes bij het koffieapparaat’, de één op één gesprekken. Niet via de telefoon maar via video (Zoom, Hangout etc.). En zet die video ook aan want dat maakt het gesprek vele male persoonlijker. Zorg in deze situatie dat je als werkgever vaker met je medewerkers online koffie drinkt dan dat zij dat met allerlei recruiters doen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht