Industry Wire

Geplaatst door October Nederland

Tweederde ondernemers mist ondersteuning overheid

Maar liefst 64 procent van de Nederlandse MKB’ers voelt zich door de overheid onvoldoende gesteund in hun ondernemerschap. Dit staat in schril contrast met de ondersteuning die ondernemers ervaren van hun directe omgeving: maar liefst 83 procent is positief over de support van familie en vrienden. Dit blijkt uit onderzoek van MKB-financieringsplatform October onder 1.034 Nederlandse MKB-ondernemers. Van alle ondervraagden noemt bijna een kwart de huidige wet- en regelgeving als grootste belemmering voor de groei van zijn of haar onderneming.

Vooral bij ondernemers in de logistieke sector (88 procent), retail (73 procent) en de bouw (68 procent) ontbreekt het aan ondersteuning vanuit Den Haag. Ondernemers uit de sector informatie en communicatie (51 procent) hebben hier beduidend minder last van. “Deze resultaten leggen direct de vinger op de zere plek”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “De eerstgenoemde drie sectoren worden namelijk hard geraakt door digitalisering en/of klimaatmaatregelen. Dit terwijl het digitaliseren en verduurzamen van de bedrijfsvoering bij het MKB al jaren op de agenda staat. Ondernemers snappen als geen ander dat dit het concurrentie-vermogen versterkt en dus een noodzaak is. Zij missen echter het inlevingsvermogen van de overheid en de beleidsmatige ondersteuning die cruciaal zijn om beide trends het hoofd te kunnen bieden.”

Belemmering groei
Als grootste belemmering voor de toekomstige groei van hun organisatie noemt 23 procent van alle ondervraagden de huidige wet- en regelgeving. Andere vaak genoemde obstakels zijn de sector waarin de onderneming zich bevindt (17 procent) en geen- of weinig winst maken (10 procent). Mannaerts: “Goede wet- en regelgeving is van belang voor een stabiele economie, maar deze resultaten impliceren dat we wellicht zijn doorgeschoten in onze regeldrang.”

Ondernemersklimaat
De bovenstaande punten zorgen ervoor dat één op de zes MKB-ondernemers het Nederlandse ondernemersklimaat een onvoldoende geeft. Bijna een kwart (23 procent) geeft slechts een mager zesje.Een verandering hiervan op de korte termijn wordt overigens niet verwacht. Zo stelt 62 procent van de respondenten dat het Nederlandse ondernemersklimaat in het aankomende jaar niet zal verbeteren. Opvallend genoeg denkt 57 procent van de ondervraagden dat het in andere Europese landen makkelijker is om ondernemer te zijn. Mannaerts: “Uit ervaring weet ik dat Nederland een aantrekkelijke omgeving is voor ondernemers. Wel moet de overheid andere beleidsmaatregelen inzetten. Uit ons onderzoek blijkt dat ruim 72 procent van de ondernemers wil investeren,ongeacht de economische omstandigheden. Hierbij staan opleidingen (31 procent) en digitalisering (21 procent) bovenaan. Slechts veertien procent zou investeren in verduurzaming. Strafmaatregelen in de vorm van klimaatwetgeving zullen dit percentage niet doen stijgen,vrees ik.”

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht