Industry Wire

Geplaatst door Fontys Hogeschool ICT

Vitalis bewoners voelen zich snel thuis door verkennen woonlocatie De Horst-Kronehoef met QR-codes

Vitalis en Fontys Hogeschool ICT sloegen de handen ineen om ervoor te zorgen dat bewoners zich snel op locatie thuis voelen. Op 1 juli heeft de eerste bewoner, Bep van Tiggelhove, 83 jaar, zelfstandig haar woonlocatie verkend doormiddel van QR-codes. Deze brachten haar direct bij informatie over onder andere het restaurant, de kapel of de bibliotheek. Deze manier helpt bewoners in de nabije toekomst om zelfstandig hun nieuwe thuis te ontdekken.

De Horst-Kronehoef biedt extra zorg en begeleiding voor ouderen, maar is in essentie ingericht voor zelfstandig wonen. Door de grote van de locatie en het grote aanbod aan faciliteiten en activiteiten is het voor bewoners soms lastig om de weg te vinden en een goed overzicht te hebben van alles wat er te zien, te doen en te beleven is binnen de locatie. Vitalis team Welzijn & Activiteiten sloeg met docenten en studenten van Fontys Hogeschool ICT de handen in een, om ervoor te zorgen dat bewoners zich snel thuis voelen.

Digitaal op weg
Verschillende oplossingen werden verkend en afgewogen. Het idee van een digitale rondleiding bleef plakken. Die past namelijk goed bij het zelfstandig en vrij verkennen van de nieuwe stek. Een oplossing om de locatie te leren kennen, moest daar ook recht aan doen vertelt Els van Wolfswinkel, coördinator Welzijn en Activiteiten: “Bij Vitalis willen we bijdrage aan een mooie oude dag. Ertoe doen, zelf doen en meedoen staan daarbij centraal. Zelfstandig erop uit gaan en je thuis voelen is daarbij van essentieel belang.”

De locatie heeft veel faciliteiten, zoals een restaurant, winkelpassage, kapel, beweegruimte, en bibliotheek. Door deze te voorzien van QR-codes wordt het voor bewoners mogelijk gemaakt om, wanneer dan ook, meer te weten te komen over deze plekken, hun functie, geschiedenis en de activiteiten die er plaats vinden (denk aan vieringen in de Kapel of activiteiten in de ontmoetingsruimte). In een speciaal ontwikkelde flyer staat ook een plattegrond van de locatie waarop de QR-codes te vinden zijn, zodat de rondleiding ook vanaf de bank thuis te volgen is! Een perfecte oplossing, zeker midden in een pandemie.

Een technisch verhaal makkelijk toegankelijk maken
De meeste smartphones zijn uitgerust met een QR-scanner. Deze brengt de gebruiker direct naar de gewenste online-informatie in de vorm van filmpjes en verhalen. Dat biedt een mixed reality experience, die bewoners helpt een gevoel te krijgen bij het nieuwe thuis. En lukt dat zelf niet, dan is er vanuit Vitalis een buddy beschikbaar.

Achter de schermen was er natuurlijk veel meer nodig. Er werden korte films ontwikkeld, beeldmateriaal verzameld uit de archieven, QR-codes werden gegenereerd, tablets ingericht, en een plattegrond ontwikkeld. Angela Wellink coördinator Welzijn en Activiteiten bij Vitalis De Horst/Kronehoef, Elmira Drost studente ICT & Infrastructure en Lisanne Verbeet en Benjamin ten Hove studenten van de Fontys ICT videocrew, hebben hier heel wat uren ingestoken. Kortom, een project met een flinke omvang, waar samenwerking tussen Fontys, Vitalis en externe bronnen succesvol is gebleken.

Eerste digitale rondleiding
Op 1 Juli vond de eerste digitale rondleiding plaats. Bep van Tiggelhove, 83 jaar, mocht digitaal kennismaken met De Horst-Kronehoef. Van Wolfswinkel hoopt dat er velen mogen volgen: “Ik zie graag dat de rondleiding in de toekomst ook ingezet wordt voor studenten, nieuwe medewerkers, bezoekers, mantelzorgers en partners in de wijk zoals bijvoorbeeld WIJeindhoven. Door binnen dit soort samenwerkingsverbanden kennis te delen kunnen we elkaar versterken en samen dit soort mooie projecten tot stand brengen.” De rondleiding is vrij te volgen. Bewoners of familieleden die hier graag hulp bij krijgen, kunnen contact opnemen met het Vitalis team Welzijn en Activiteiten op De Horst-Kronehoef.

Fontys For Society
Het bijdragen aan samenwerkingen die een duurzame, inclusieve en vitale samenleving mogelijk maken, ligt aan de kern van Fontys’ strategie. Dit project met Vitalis past daar uitstekend bij; een instituutoversteigend project, waarbij kennis wordt ingezet voor het verbeteren van de samenleving. Mark de Graaf, lector interaction design bij Fontys, beaamt dat: “In de samenleving zien we een digitale kloof ontstaan. We zien het als onze taak om daar oplossingen voor te verkennen. Dit project bood ons de kans om met een laagdrempelige interactie digitale informatie te ontsluiten voor een groep die vaak buiten de boot valt. Door daar organisatiebreed onze kennis voor in te zetten, dragen we bij aan een inclusievere samenleving.”

Over locatie De Horst-Kronehoef
Binnen de WoonincPlusVitalis locatie De Horst-Kronehoef bevinden zich meer dan 500 huurappartementen voor ouderen. Dit maakt deze locatie tot de grootste locatie van Vitalis. Als Ankerpunt voor de wijk biedt Vitalis WoonZorg groep naast zorg ook veel faciliteiten en activiteiten voor bewoners en wijkgenoten.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht