Industry Wire

Geplaatst door Voi

Voi lanceert een milieu-Impact Dashboard om reizigers te helpen duurzamere vervoerskeuzes te maken

• Als voorloper in de mobiliteitssector lanceert Voi een in-app Impact Dashboard die reizigers helpt om groenere en gezondere vervoerskeuzes te maken.
• Het slimme dashboard kan de impact van ritten op klimaatverandering en luchtkwaliteit inschatten van elke reiziger op basis van het gemiddelde aantal mode-shifts in steden waar Voi actief is.
• De resultaten in het Impact Dashboard zijn gebaseerd op een milieucalculator, die geverifieerd is door de MaaS Lab transport modellers van de Univeristy College London (UCL).
• Het Impact Dashboard wordt gelanceerd een jaar na het begin van de ‘Decade of Action’, en precies op tijd voor klimaatconferentie COP26 die begint op 31 oktober, om zo iedere Voi-rijder aan te moedigen om tot klimaatactie over te gaan

Amsterdam, 28 oktober: Voi – Europa’s nummer één micromobiliteitsaanbieder – kondigt de lancering aan van het milieu-impactdashboard in de Voi-app om rijders te informeren over hun CO2-uitstoot en de impact op de luchtkwaliteit van hun ritten. Het dashboard is bedoeld om mensen bewust te maken van de impact van vervoerskeuzes op het milieu en zorgt ervoor dat mensen betere en duurzamere keuzes kunnen maken met hun vervoersmiddel.

Het Impact Dashboard toont de geschatte kooldioxide (CO2)-uitstoot die rijders hebben bespaard door te kiezen voor CO2-neutrale e-scooters of e-bikes.. De gegevens houden rekening met de uitstoot gedurende de volledige levenscyclus van de voertuigen: van productie tot recycling aan het einde van de levensduur. Volgens de levenscyclusanalyse (LCA) van Voi – uitgevoerd door EY – stoot de gemiddelde scooterrit van Voi 29g CO2-equivalent per passagier-km uit, een stuk minder dan de 184g per km die een personenauto uitstoot. De huidige levenscyclus-emissies van Voi zijn de afgelopen drie jaar drastisch verminderd, met name dankzij de verlenging van de levensduur van de voertuigen van slechts enkele maanden naar vijf jaar, en door de schaalvergroting van Net Zero-activiteiten.

Bovendien zal het dashboard de gemiddelde impact van de rijder op de luchtkwaliteit weergeven in het aantal gram PM2.5 dat niet in de lucht komt. PM2.5 is de term voor fijn stof met een diameter van minder dan 2.5 micron dat het resultaat is van gedeeltelijk verbrande brandstof. Blootstelling aan PM2.5 veroorzaakte in 2018 alleen al in Europa meer dan 400.000 sterfgevallen, en wereldwijd is het op vier na grootste risicofactor voor sterfte.

De milieucalculator waarop het dashboard is gebaseerd, is geverifieerd door transportmodelleurs van het MaaS Lab van het University College London. Het maakt gebruik van een combinatie van gegevens, waaronder: de ritgegevens van elke gebruiker, autovervangingspercentages verzameld uit het Voi-rijdersonderzoek, officiële emissiefactoren voor andere vervoerswijzen, Voi’s CO2 en PM2.5 equivalenten emissiefactoren op basis van een LCA die de wieg-tot-graf milieu-impact van Voi’s dienst analyseerde; en Voi’s portfolio van geverifieerde CO2-compensatieprojecten.

Op den duur zal het Impact Dashboard zo doorontwikkeld worden dat de gebruiker de eigen impact op het milieu kan zien als gevolg van zijn of haar keuze voor duurzame micromobiliteit. Dit zal mensen niet alleen in staat stellen om het CO2-reductiepotentieel van hun mobiliteitskeuzes verder te onderzoeken, maar zal hen ook aanvullende informatie verschaffen over hoe mobiliteitsgewoonten de volksgezondheid beïnvloeden.

Duurzame vervoerskeuzes aanmoedigen

Sinds de lancering in Europa in 2018 zijn er meer dan 70 miljoen reizen gemaakt op Voi’s bright coral e-scooters en e-bikes in 70+ steden in 11 landen. Volgens Voi’s wereldwijde gegevens vervangt gemiddeld 15,4% van de ritten onder andere auto’s, taxi’s en ride-hailing en combineert meer dan 47% van de gebruikers e-scooters met het openbaar vervoer.

Voi zet zich in om de duurzaamheid van haar diensten verder te verbeteren, als onderdeel van haar Klimaatactieplan. Het nieuwste model e-scooter, de Voiager 4, heeft een verwachte levensduur van meer dan vijf jaar. Deze is uitgerust met verwisselbare accu’s die ter plekke kunnen worden verwisseld om ritjes naar magazijnen te vermijden en een groenere bedrijfsvoering te ondersteunen. Meer dan 90% van de Voiager 4 is recyclebaar en Voi streeft ernaar 95% gerecycled materiaal te gebruiken in het fabriceren van scooters tegen 2025. Het bedrijf voert ook een nul-afvalbeleid en zorgt ervoor dat het voertuigen en accu’s repareert, hergebruikt en deze een tweede leven geeft zolang ze aan de veiligheidseisen voldoen.

Fredrik Hjelm, CEO en medeoprichter van Voi, zei: “Een jaar na het begin van het ’Decade of Action’ moet de wereldwijde gemeenschap dringend de ambities opvoeren om de klimaatcrisis aan te pakken, ‘Parijs’ te realiseren en over te stappen op net-zero vervoer. Tot nu toe hebben Voi-rijders wel 11 miljoen autoritten vervangen en meer dan 3.000 ton koolstofuitstoot en bijna 1.750 kg PM2,5-deeltjes uit de atmosfeer gehouden door sinds 2020 te kiezen voor gedeelde micromobiliteit. Er moet echter nog veel meer worden gedaan.”

“Terwijl staatshoofden, afgevaardigden en maatschappelijke organisaties in Glasgow bijeenkomen voor COP26, willen wij ons steentje bijdragen door mensen de tools te geven om goede mobiliteitskeuzes te maken, zodat ze een actieve rol kunnen spelen in de overgang naar duurzaam vervoer. Samen met steden, burgers en andere openbaar vervoer- en micromobiliteitsaanbieders, willen wij de behoefte aan korte autoritten verminderen, schadelijke emissies verminderen en steden van een nieuwe duurzame infrastructuur voorzien.”

Het doel van Voi is om steden van de toekomst te creëren, met minder opstoppingen en files, lawaai en vervuiling – in lijn met de VN Sustainable Developent Goal 3 Good Health and Wellbeing. Centraal in deze missie staat de steun voor het concept van de 15-minuten stad, dat is ontwikkeld door professor Carlos Moreno. Door ervoor te zorgen dat alle basisbehoeften van de community bereikbaar zijn binnen 15 minuten lopen, scooteren of fietsen, kan het 15-minutenstad-model helpen steden te transformeren van stressvolle, vervuilde plekken naar levendige plekken om te wonen en te werken.

Het Impact Dashboard wordt vanaf maandag 1 november 2021 in alle Voi-markten uitgerold. Om er toegang toe te krijgen, moeten Voi-rijders ervoor zorgen dat ze de meest recente versie van de Voi-app gebruiken, die beschikbaar is in de Apple App Store en Google Play Store.

Meer informatie over het Impact Dashboard vindt u hier.

Opmerkingen voor de redactie:

• EY heeft een onafhankelijke Life Cycle Assessment uitgevoerd volgens de ISO-normen 14040 en 14044. Met behulp van SimaPro software is een schatting gemaakt van Voi’s levenscyclus CO2 en PM2.5 equivalente emissies. De levenscyclusimpact voor Voi’s 2020 Parijs-dienst werd gepubliceerd in een EY-sectorrapport.
• Modal shift-percentages variëren tussen steden en landen, afhankelijk van de lokale mobiliteitsmix, infrastructuur en micromobiliteitsaanbod. Vervanging van de auto varieert van 10% in Zürich tot 41% in Liverpool, waarbij 15,4% het gemiddelde is gewogen voor het aantal ritten in alle Voi-steden tussen 2020 en 2021.
• De milieucalculator die is gebruikt om de emissiebesparingen in het Impact Dashboard te berekenen is gevalideerd door Dr. Manos Chaniotakis, Docent Transport Modelling and Machine Learning van UCL’s MaaSLab.
• Emissiefactoren voor auto’s CO2: Een gemiddelde levenscyclus emissiefactor van 239 g CO2e per km werd gebruikt in de berekening voor de gemiddelde Europese auto. Gegevens uit een wereldwijde vergelijking van de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van personenauto’s met verbrandingsmotor en elektrische auto’s, uitgevoerd door de International Council on Clean Transportation. De verhouding tussen BEV- en ICE-auto’s in Europa die is gebruikt om de gemiddelde emissiefactor te berekenen, is afkomstig van het Europees Milieuagentschap.
• Emissiefactoren voor auto’s PM2.5: berekend op basis van officiële cijfers van het Europees Milieuagentschap voor de gemiddelde bezetting van auto’s, en een studie over de gezondheidskosten van luchtverontreiniging door auto’s en bestelwagens van onderzoekers van de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Bath.

Over Voi
Voi is een Zweeds multimodaal micro-mobiliteitsbedrijf dat elektrische stepsharing en elektrische fietsen aanbiedt in samenwerking met steden en plaatselijke gemeenten. Wij zijn ervan overtuigd dat e-steps een sleutelrol spelen in de transformatie naar duurzamere mobiliteitsvormen. Door onze innovatieve technologie, door open en transparant de dialoog aan te gaan met steden en overheden en door onze producten aan te passen aan lokale behoeften, zorgen we ervoor dat deze transformatie op de juiste manier plaatsvindt. Stap op een e-step wanneer je wilt en rijd overal binnen de stad naartoe in slechts een paar minuten – volledig CO2-neutraal. Voi is actief in +70 steden verspreid over 11 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm en er werken meer dan 500 mensen. Tot op heden heeft Voi meer dan 6 miljoen gebruikers en 60+ miljoen ritten geserveerd. Voi is sinds januari 2020 een CO2-neutraal multimodaal bedrijf en gebruikt de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties als leidend kader. Daarnaast heeft Voi een heldere strategie opgesteld voor het verminderen en compenseren van C02-uitstoot.

Voi is actief in +70 steden verspreid over 11 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm en er werken + 1000 mensen. Tot op heden heeft Voi meer dan 6 miljoen gebruikers en 70+ miljoen ritten mogelijk gemaakt.

 

 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht