Industry Wire

Geplaatst door VTKE

VTKE pleit voor vrije keuze eindapparatuur

Bondgenootschap van fabrikanten steunt de beleidsregel ‘Netwerkaansluitpunt’ die grote voordelen heeft voor consumenten en bedrijven

Amsterdam, 13 maart 2018- In december 2017 kwam het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met een voorstel voor de beleidsregel ‘Netwerkaansluitpunt’. De beleidsregel maakt duidelijk dat consumenten en bedrijven zelf kunnen bepalen welke eindapparatuur – zoals modems en routers – op het netwerk van hun telecomaanbieder worden aangesloten.

Het ministerie bood geïnteresseerde partijen de kans om via een internetconsultatie op de beleidsregel te reageren. Sinds half februari 2018 is deze consultatie gesloten. Het Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller (VTKE) heeft positief gereageerd op de beleidsregel. Dit in tegenstelling tot de telecomaanbieders, die technische bezwaren tegen de vrije keuze van eindapparatuur aanvoeren.

Het VTKE ziet echter geen technische redenen om de keuzevrijheid van netwerkapparatuur voor consumenten en bedrijven in Nederland te beperken. Integendeel: het bondgenootschap is ervan overtuigd dat de keuzevrijheid de markt zal stimuleren door middel van gezonde concurrentie, resulterend in innovatievere producten van hogere kwaliteit, waarvan de eindgebruiker uiteindelijk profiteert. Daarnaast kan de keuzevrijheid een antwoord zijn op de problemen die eindgebruikers nu ervaren met verplichte afname van een netwerkapparaat van hun telecomaanbieder, zoals issues rondom databescherming, privacy, IT-security en netwerkneutraliteit.

Het VTKE onderstreept dat een soortgelijke regeling in Duitsland tot zeer positieve resultaten heeft geleid. Sinds augustus 2016 kunnen Duitse consumenten en bedrijven hun eigen apparaten op het netwerk van hun telecomaanbieder aansluiten. Dit heeft niet geleid tot een negatieve impact op de veiligheid van de netwerken, zoals door sommigen werd voorspeld en nu ook door de Nederlandse telecomaanbieders wordt gesuggereerd. In plaats daarvan profiteren Duitse eindgebruikers nu van alle mogelijkheden van de keuzevrijheid. Daarnaast zijn consumenten in de Verenigde Staten al jaren vrij om naar een elektronicawinkel te gaan en binnen deze categorie hun eigen eindapparatuur te kiezen – een situatie die al die tijd al goed werkt.

Clemens Matern, Head of Product Management bij Auerswald: “Als de beleidsregel halverwege 2018 inderdaad wordt ingevoerd, zijn internetproviders nog steeds in staat hun klanten te voorzien van eindapparatuur. Wat er verandert, is dat particuliere en commerciële eindgebruikers een extra optie krijgen, namelijk dat ze ook zelf een netwerkapparaat kunnen aanschaffen. Deze optie sluit aan op de Europese regelgeving waarin staat dat eindgebruikers de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen welke netwerkapparatuur het best past bij hun kwaliteits- en functionaliteitsbehoeften. Daarom verwelkomen wij dit initiatief van de Nederlandse regering met open armen.”

Over VTKE
Het VTKE (Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller/Alliance of Telecommunications Terminal Equipment Manufacturers) is een bondgenootschap van grotendeels middelgrote bedrijven die actief zijn in Europa. Het VTKE heeft campagne gevoerd voor de verdere liberalisering van de telecommunicatiemarkt in het algemeen, en specifiek voor de keuzevrijheid van eindapparatuur zoals modems en routers.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht