Industry Wire

Geplaatst door VUB

VUB coördineert hub om fake news te bestrijden

Vrije Universiteit Brussel is een van de medeoprichters van het European Digital Media Observatory for Belgium and Luxembourg (EDMO BELUX), een Belgische en Luxemburgse hub voor onderzoek naar digitale media en desinformatie. EDMO BELUX gaat in oktober 2021 van start en werkt in vijf talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Luxemburgs). Deze door de Europese Commissie gefinancierde hub zal een netwerk van meer dan 100 desinformatie-experts verzamelen. EDMO BELUX zal worden gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel. Het doel is een antwoord te bieden op schadelijke desinformatiecampagnes en de mediageletterdheid te vergroten.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van EDMO BELUX?

  • EDMO BELUX zal een uniek en uitgebreid netwerk samenbrengen van ervaren factcheckers, media, desinformatie-analisten, organisaties voor mediageletterdheid en academici om opkomende schadelijke desinformatiecampagnes op te sporen, te analyseren en aan het licht te brengen.
  • Via snelle waarschuwingsmechanismesin het netwerk zullen de factchecksen onderzoeksrapporten van EDMO BELUX de ‘eerstelijnshulp’ bijdesinformatie (media, maatschappelijk middenveld, overheid) bereiken om de impact van desinformatiecampagnes tot een minimum te beperken.
  • Door middel van campagnes rond mediageletterdheid zal EDMO BELUX burgers en media bewuster maken van deze problematiek en hen beter wapenen tegen desinformatie.
  • Door middel van multidisciplinair onderzoek zal EDMO BELUX de impact van desinformatie en de respons van online platformenop democratische processen monitoren.

Welke concrete acties mogen we verwachten?

In de eerste dertig maanden van zijn werking zal de hub 800 factchecks in vijf talen publiceren, OSINT-onderzoeken (Open Source INTelligence) uitvoeren naar desinformatiecampagnes en activiteiten rond mediageletterdheid op gemeenschapsniveau in drie talen ontwikkelen en uitvoeren. Bovendien zal EDMO BELUXjaarlijks gemeenschapsoverschrijdende publieksstudies doen overde impact van desinformatiecampagnes en zal het jaarlijks de effectiviteit beoordelen van de respons van online platformen op desinformatie.

Wie maakt deel uit van dit netwerk?

EDMO BELUX is een gemeenschapsoverschrijdend, meertalig samenwerkingsverband tussen Vrije Universiteit Brussel, Université Saint-Louis – Bruxelles, Mediawijs, EU Disinfolab, Agence France-Presse, RTL Luxembourgen Athens Technology Center. Het is een van de acht projecten die EU-financiering hebben ontvangen voor het opzetten van nationale en multinationale observatoria om desinformatie tegen te gaan. Een van de andere projecten van deze acht is EDMO BENL, datook diensten zal verlenen aan de Nederlandstalige onderzoeksgemeenschap op het gebied van desinformatie in België. Er zal dus een hechte EDMO BENL – EDMO BELUX samenwerking plaatsvinden. Uitwisseling van kennis en praktijken tussen projectpartners en het EDMO-netwerk zal van cruciaal belang zijnom opkomende desinformatiecampagnes in België, Luxemburg en de Europese Unie effectief en efficiënt tegen te gaan.

Binnen de VUB is EDMO BELUX een joint venture tussen het Centre for Digitalisation, Democracy and Innovation (CD2I) van de Brussels School of Governance en het Centre for Studies on Media, Innovation and Technology (imec-SMIT). De VUB zal de Belgisch-Luxemburgse hub coördineren en onderzoek doen naar de impact van desinformatie op democratische processen

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht