Industry Wire

Geplaatst door Webshop Pro

Webshop-Pro waarschuwt ondernemers voor belastingontduiking

Op 13 juli 2014 is de Wet Verkoop op Afstand’ (WVoA) van kracht geworden. Deze wet verplicht webshops om onder meer hun adresgegevens, KvK en BTW-nummer te vermelden. Van maart tot juni 2015 heeft Webshop-Pro, in samenwerking met MBO Amersfoort, onderzoek gedaan; daaruit blijkt dat circa 25% van alle webshops op geen enkele manier voldoet aan deze wet die bedoeld is om de consument te beschermen. Dat betekent dat een kwart van alle webshops (onbedoeld) in de schaduw-economie van dit land opereert. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de betrouwbaarheid van webshops.

Onzichtbaar voor consument én fiscus
Gert Bras van Webshop-Pro: “Door de vermelding van contactgegevens zoals adres, telefoon en email maar ook KvK-inschrijving en BTW-nummer zijn ondernemers zichtbaar én vindbaar voor consumenten. Dit is vooral belangrijk bij retouren, klachten, niet of te laat terugbetalen bij retouren enz. Als 25% van de webshops zich niet hieraan houdt, dan zijn zij ook voor de fiscus ‘onzichtbaar’ en dragen zij dus geen BTW af om nog maar te zwijgen over Inkomstenbelasting. Dit levert webshops, die in een schaduw-economie opereren, een extra ‘marge’ op van 21% ten opzichte van hun concurrenten die wel BTW afdragen.

Wel/geen controle door ACM?
In Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verantwoordelijk voor toezicht op naleving van de Wet Verkoop op Afstand (WVoA) en kan zij, bij overtreding, forse boetes uitdelen. Die kunnen oplopen tot wel €450.000 per overtreding. Dit jaar heeft de ACM aangekondigd om vooral de modebranche te controleren, maar het Webshop-Pro onderzoek toont juist aan dat daar nog steeds de meeste overtredingen plaatsvinden. Daarnaast blijkt dat de ACM op geen enkele manier deze situatie controleert of corrigeert. Bescherming van de consument, via de wet en toezicht door de ACM, is hiermee een wassen neus en een schijnveiligheid.

Operatie ‘Maatpak’
Uit betrouwbare bron bij het Ministerie van Financiën heeft Webshop-Pro tevens vernomen dat de fiscus in 2016 extra gaat controleren in de branches Mode en Lifestyle onder de codenaam ‘Operatie Maatpak’. De nadruk ligt dan vooral op de webshops in deze sectoren. 
Deze geplande controle bevestigt dus de uitkomsten van het Webshop-Pro onderzoek: juist in die sectoren zitten hiaten qua toepassing van de WvoA. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat 89% van de webshop eigenaren deze wet wel ‘kent’, maar geen flauwe notie heeft van wat die inhoudt. 
Hieruit blijkt overduidelijk dat de Staat steken laat vallen, want zij heeft nagelaten om duidelijke voorlichting te geven of informatie te verstrekken over de WVoA. Een taak die de (nu uitgeklede) Kamer van Koophandel prima zou kunnen oppakken.

Opzet onderzoek
Het Webshop-Pro onderzoek is uitgevoerd op basis van 2500 webshops in Nederland; dat is circa 5%, waardoor de resultaten statistisch significant zijn en een goede dwars-doorsnede zijn van de eCommerce-branche. Webshop-Pro doet overigens al zo’n 3 jaar onderzoek naar webshops in Nederland. Dat is immers de enige manier om te achterhalen waar welke kennis nodig is voor haar eCommerce cursussen, de core business van Webshop-Pro.
Bewuste keuze voor schaduw-economie?
Van de webshops-in-de-schaduweconomie bevindt het gros zich in de branches van mode, wonen, lifestyle en erotiek. Kenmerkend voor deze webshops is het volgende: zij hanteren gewone leveringsvoorwaarden zonder verdere vermelding van de rechtspersoon, maar melden tegelijkertijd anonieme emailadressen zoals een Gmail-, Hotmail of Yahoo-emailadres en 06-nummer. Dat laatste draagt ook bij aan de onzichtbaar- en onvindbaarheid van de webshops. Hiermee wekken zij de indruk dat zij zich willen onttrekken aan de waarneming van instanties als de fiscus en de ACM, terwijl daar geen enkele reden toe is als zij bonafide en betrouwbaar zijn!

Gert Bras: “Als je de cijfers extrapoleert naar omzet en een voorzichtige schatting maakt van misgelopen belastinginkomsten, dan heb je het over tenminste 125 miljoen euro dat de overheid misloopt door het schimmige gebied waarin deze webshops opereren. En dat is een kwalijke zaak. 

“Als een kwart van de webshops zich in de schaduw-economie bevindt (waarvan een deel zelfs met keurmerk!), dan loopt de consument grote risico’s bij online shoppen. Nu al komen veel signalen bij de Consumentenbond binnen over slechte regels voor onder andere herroeping, retouren en niet of te laat terugbetalen. De Consumentenbond waarschuwt en informeert consumenten dan ook terecht voor deze gevaren. Maar eigenlijk laat de ACM verstek gaan door wel signalen op te halen uit de samenleving, maar er vervolgens niets mee te doen. En die risico’s worden nog groter, wanneer er sprake is van buitenlandse webshops, zoals veel Chinese webshops. Die zien e

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht