Industry Wire

Geplaatst door Thales

Weinig vertrouwen in sociale media, overheid en media- en entertainmentbedrijven inzake bescherming persoonsgegevens

  • Meeste vertrouwen in banken en financiële instellingen, zorginstellingen en consumententechnologiebedrijven
  • Meerderheid van de slachtoffers van gegevensinbreuken ervaart negatieve gevolgen in hun leven, waarbij financiële fraude bovenaan de lijst staat
Consumenten hebben weinig vertrouwen als het gaat om de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit blijkt uit de 2022 Thales Consumer Digital Trust Index: A Consumer Confidence in Data Security Report, uitgevoerd onder 21.000 consumenten wereldwijd, opgesteld door Opinium in samenwerking met de universiteit van Warwick. Sociale mediabedrijven (18%), de overheid (14%) en media- en entertainmentorganisaties (12%) worden het minst door consumenten vertrouwd.
Banken en financiële instellingen (42%), zorgaanbieders (37%) en consumententechnologiebedrijven (32%) worden daarentegen het meest vertrouwd door de consument. Ook zijn er aanzienlijke verschillen in het vertrouwen van consumenten uit verschillende landen. Consumenten in Duitsland (23%), Australië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (20%) hebben het minste vertrouwen in de bescherming van persoonsgegevens en digitale diensten. Ter vergelijking: consumenten in Brazilië (95%), Mexico (92%) en de Verenigde Arabische Emiraten (91%) vertonen het hoogste vertrouwensniveau. Deze verschillen zijn waarschijnlijk het gevolg van wetgeving, zoals de AVG, die leidt tot een breder bewustzijn omtrent het recht op privacy en het gebrek aan vertrouwen.
Consumenten voelen de impact
De overgrote meerderheid (82%) van de consumenten zegt negatieve gevolgen in hun leven te ervaren na een gegevensinbreuk. Frauduleus gebruik van hun financiële gegevens (31%), frauduleus gebruik van hun persoonsgegevens (25%) en doelwit zijn van gerichte pogingen tot oplichting op basis van hun gegevens (25%) worden het meest genoemd. Wat opvalt, is dat financiële fraude in vrijwel alle landen het meest werd gerapporteerd.
Consumenten beschermen zichzelf
Om zichzelf te beschermen is een vijfde (21%) van de consumenten gestopt met het gebruik van de diensten van een bedrijf dat te maken heeft gehad met een datalek. Eén op de tien (8%) heeft zelfs juridische stappen ondernomen tegen een bedrijf en een vergelijkbaar aantal (9%) overweegt hetzelfde te doen.
69 procent van de consumenten besteedt de meeste tijd aan het toevoegen van extra beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en beveiligen in de sector banken en financiële instellingen. Dit wordt gevolgd door het beveiligen van e-mailcommunicatie (54%), sociale media (48%) en online winkelen (44%). Slechts een derde (33%) van de consumenten besteedt tijd aan het implementeren van aanvullende beveiligingsmaatregelen in de gezondheidszorg en slechts een kwart (24%) doet dit voor reisgerelateerde sectoren.
Carsten Maple, hoogleraar Cyber Systems Engineering aan de faculteit WMG van de Universiteit van Warwick, merkt op: “Gegevensinbreuken komen tegenwoordig zo vaak voor, dat het interessant en belangrijk is om na te gaan wat consumenten vinden van dit probleem, welke sectoren ze vertrouwen en wat er volgens hen moet gebeuren. Dit rapport biedt nieuwe inzichten in deze problematiek en benadrukt dat er weinig vertrouwen is in de bescherming van gegevens door sociale mediabedrijven, wat op zich geen verrassing is. Er is echter ook een groot wantrouwen wat betreft gegevensbescherming door overheden. Bovendien blijkt uit het rapport dat een aanzienlijk aantal van de mensen die slachtoffer zijn geweest van een inbreuk duidelijke stappen hebben ondernomen, zoals stoppen met het gebruik van de dienst of het nemen van juridische stappen.”
Geen woorden, maar daden
Wanneer consumenten gevraagd wordt naar wat er moet gebeuren met organisaties die te maken krijgen met gegevensinbreuken, zijn zij het erover eens dat er betere maatregelen voor gegevensbeveiliging, zoals codering en protocollen voor gebruikersverificatie, moeten worden geïmplementeerd. 54 procent vindt dat dit verplicht zou moeten zijn. Andere maatregelen die worden genoemd zijn het compenseren van slachtoffers (53%), het in dienst nemen van specialisten om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt (46%), het nemen van de verantwoordelijkheid om de gegevens van slachtoffers op te sporen en te laten teruggeven (43%), en het implementeren van strengere regelgeving (42%).
Philippe Vallée, Executive Vice-President, Digital Identity and Security, bij Thales, merkt op: “Consumenten van over de hele wereld hebben laten zien hoe belangrijk beveiliging voor hen is als het gaat om digitale diensten en hun persoonlijke gegevens. Terwijl velen zouden denken dat compensatie bovenaan de lijst zou staan, blijkt de bescherming van het systeem en van toekomstige gebruikers de hoogste prioriteit te hebben. Bovendien willen bijna twee keer zoveel consumenten dat ervoor wordt gezorgd dat de risico’s van toekomstige gegevensinbreuken worden verkleind door betere coderings- en verificatieprotocollen te implementeren dan door hoge boetes op te leggen. Hieruit blijkt dat ze echt tastbare verandering willen zien in de gebruikte beveiligingspraktijken.”
“Het is duidelijk dat consumenten steeds meer accepteren dat er aan cyberbeveiliging een risicovolle en een lonende kant zit. Ze zijn bereid meer tijd te besteden aan en nadruk te leggen op het beveiligen van de onderdelen van hun online leven die voor hen het belangrijkst zijn. Aangezien gegevens steeds waardevoller worden, zou dit echter ook een les moeten zijn voor organisaties in andere sectoren wat betreft het belang van het toepassen van best practices en het implementeren van goede cyberhygiëne.”
 
Over de Thales Consumer Digital Trust Index 2022
De Thales Consumer Digital Trust Index 2022 is gebaseerd op een wereldwijd Opinium-onderzoek dat in opdracht van Thales werd uitgevoerd onder meer dan 21.000 consumenten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder mensen uit 11 landen: Australië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Japan, Mexico, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht