Industry Wire

Geplaatst door Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland lanceert Chinees-Engelse website in Hebei

De provincie Zuid-Holland heeft een Chinese-Engelse versie van haar website gelanceerd tijdens een officiële ontmoeting met het bestuur van de Chinese provincie Hebei.

Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, beiden op handelsmissie in Hebei en Shanghai Pudong, verrichtten de “lancering” na een formeel overleg met het provinciebestuur van Hebei in de hoofdstad Shijiazhuang.

De website, www.pzh-china.com, geeft informatie aan Chinese overheden, bedrijven en kennisinstellingen over de verschillende terreinen waarop Zuid-Holland en Hebei al negen jaar samenwerken. Commissaris van de Koning Jaap Smit, tevens delegatieleider in China: “Met de website introduceren we een nieuw communicatiemiddel om de samenwerking met Hebei en Shanghai Pudong verder te versterken.”

Hebei is een provincie in rondom Beijing in het noorden van China met 75 miljoen inwoners waar Zuid-Holland sinds 2007 een officiële samenwerkingsrelatie heeft. Een jaar later volgde Shanghai Pudong, het innovatieve stadsdeel van Shanghai met 6 miljoen inwoners.

Onder leiding van Jaap Smit en Adri Bom-Lemstra begon afgelopen zondag een handelsmissie met vertegenwoordigers van 25 bedrijven en kennisinstellingen en wethouder Arne Weverling van de gemeente Westland.

De missie richt zich op het uitwisselen van kennis en het binnenhalen van orders voor Zuid-Hollandse bedrijven op het terrein van Greenport-technologie, duurzame stadsontwikkeling, watermanagement en bodemsanering. Dit zijn sectoren waar Zuid-Hollandse bedrijven traditoneel sterk in zijn.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht