-

Hoe staat het nu met de cookiewet?

Volgende maand is het alweer een jaar geleden dat de Cookiewet als onderdeel van de ePrivacy directive vanuit Europa in Nederland van kracht werd. Hoe staat het er nu voor met deze wetgeving en de implicaties? En wat is nu precies de verwachting rondom de Europese Verordening Dataprotectie die reeds 3300 amendementen kent.
  
Europa Dag
 
Zakenvrouw van het Jaar en oprichtster van DQ&A Media Group Heleen Dura – van Oord was dinsdag 7 mei 2013 een van de IT ondernemers die was uitgenodigd voor deelname aan de De Dag van Europa (‘Schuman’ dag) op het Ministerie van Economische Zaken. EU Vice-President Neelie Kroes (Europese Commissie) en Minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaven tijdens deze dag aan waar zij de kansen en uitdagingen zien voor ondernemend Nederland en welk beleid zij hanteren. De aanwezige ondernemers konden zich deze dag uitspreken over hoe de Nederlandse overheid maar ook de Europese Commissie kan bijdragen aan het wegnemen van barrières voor internationaal zaken doen. 
 heleen eurpadge

Pseudanonieme Data
 
Heleen greep deze mogelijkheid aan, ook vanuit haar positie als lid van de Adviesraad van IAB Nederland, om een nieuwe data categorie onder de aandacht te brengen en toe te lichten, Pseudanonieme data (‘Pseudonymous Data’). Deze classificatie komt ook veelvuldig terug in 3300 ingediende amendementen voor de Europese Verordening Dataprotectie die eind juni dient in het Europese Parlement. Op dit moment beperkt het onderscheid voor data zich tot alleen Persoonlijke Data (zoals naam, adres en IP-adres) en Anonieme data (voor marktonderzoek). Het definiëren van deze tussencategorie Pseudanonieme data gaat over de interesse van personen maar die geen persoonlijke, naar een individu te herleiden, data is. Voor deze categorie gaat dan een lichter toestemmingsregime gelden dan het zware regime dat geldt voor ‘Personal Data’. Maar wel weer zwaarder qua toestemming dan geldt voor anonieme data. Deze aanpak wordt reeds gehanteerd in Duitsland en werkt daar erg goed. Dit standpunt, dat ook door IAB Europa wordt gedragen, werd ook al tijdens de ‘Engage with Policy’ bijeenkomst van toegelicht.

In deze fase is het volgens het IAB van belang om invloed uit te oefenen op de Europarlementariërs (MEP’S) en diverse Euro commissarissen (waaronder het Kabinet van Eurocommissaris Kroes). Op 19 februari jl. organiseerde het IAB Europa daarom ‘Engage with Policy’ waar werd gesproken met leden van het kabinet Kroes en diverse MEP’s. Lees meer… 
 
Situatie in Nederland
 
Na de bijeenkomst van de vaste kamer commissie voor Economische Zaken in februari waar minister Kamp een wijziging aangekondigde voor het wetsvoorstel van de Cookiewet is het helaas stil gebleven. Het staat nog wel op de agenda, zo blijkt uit de speech van Minister Henk Kamp tijdens de De Dag van Europa “Kansen voor Nederland in de interneteconomie“:
 Lunch EZ europadag

Minister Kamp van Economische Zaken: 
 
“Ten slotte moeten we zorgen voor een goede bescherming van persoonsgegevens. Bedrijven hebben duidelijkheid nodig over waar ze die gegevens wel en niet voor mogen gebruiken. Daar zal de Europese Verordening Dataprotectie een belangrijke rol bij spelen.
 
Tegelijkertijd moeten bedrijven de ruimte hebben om te innoveren. Ze moeten persoonsgegevens op een verantwoorde manier kunnen gebruiken. Ook bij e-privacy gaat het dus om het vinden van de balans, in dit geval de balans tussen beschermen en innoveren. Dat is niet eenvoudig, zoals we hebben gemerkt in de discussie rond de cookie-wetgeving. Ik ga binnenkort de Telecommunicatiewet wijzigen, zodat de regels voor cookies minder gedoe opleveren voor gebruikers en beter uitvoerbaar worden voor bedrijven. Uiteraard zonder dat de privacy van gebruikers in het geding komt. Dat is ook precies het doel van de Europese richtlijn terzake.”
 
Wij kijken er naar uit om binnenkort vanuit zowel de Europese als Nederlandse beleidsmakers meer duidelijkheid te krijgen. Dan pas kan de industrie verder gaan en eventuele noodzakelijk aanpassingen doorvoeren. Want het is duidelijk dat iedereen erbij gebaat is om een transparant, eenduidig en Europees breed beleid door te voeren voor ePrivacy.

Deel dit bericht

5 Reacties

Saskia Delfgaauw

Kleine toevoeging artikel is van 2 weken geleden. Inmiddels alweer een update. Na de brief van Minister Henk Kamp met Pinksteren waarin hij aankondigt dat analytics cookies en affiliate cookies (toekennen conversie) buiten de cookiewet vallen en voor alle andere cookies (profiling etc) impliciete toestemming voldoende is.

Wouter

Toch gek als conversie cookies, die dus met een conversie van een transactie, en dus persoon, te maken hebben er buiten zouden vallen. Ben benieuwd hoe dat werkt ….

Bas Groot

Nog verder ingehaald Inmiddels zijn we precies waar ik vreesde uit te komen toen ik hoorde dat Kamp het voorstel van Werkgroep 29 (voorgezeten door D66’er) overnam van de D66.: Analytics cookies mogen, maar Google Analytics niet, tenzij volmondig gaan verklaren dat ze de gegevens niet voor andere dingen gaan gebruiken. Ik heb alle relevante gebruiksvoorwaarden uitgevlooid en het tegenovergestelde is waar helaas. Maar wat wil je ook, ’t is gratis. Either you’re paying for the product or you’re part of the product. Als Europa dat wil veranden moet Neelie nog een stevig robbertje vechten met Google.

Saskia Delfgaauw

De verwijzing van Kamp naar de werkgroep 29 uitspraak inzake de ‘impliciete’ toestemming is wel in orde: “Volgens de Artikel 29-werkgroep moet uit het woord ‘uiting waarmee de betrokkene aanvaardt’ worden afgeleid dat het moet gaan om een handeling, en kan toestemming niet worden afgeleid uit het uitblijven van een handeling. Binnen de definitie van ‘toestemming’ (zonder de toevoeging ondubbelzinnig of uitdrukkelijk, die in de Wet bescherming persoonsgegevens worden gebruikt) is het niet noodzakelijk dat deze handeling expliciet uiting geeft aan de wens om het
gebruik van cookies te aanvaarden, zoals het klikken op een button ‘ik geef toestemming’ in een pop-up. Dit kan ook blijken uit minder expliciete handelingen.”
Het meest ironische blijft dat deze richtlijn vanuit de EU naar verwachting 2015 geheel wordt vervangen door de Data Protection Act vanuit dezelfde EU. Maar daarover later meer…

Alifar

Een acceptatie van een bezoeker dient alleen voor een third-party cookie.

Zie: http://www.alifar.nl/affiliate-marketing/cookiewet-affiliates

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond