-

Opzegging overeenkomsten

Overeenkomsten worden in veelvoud aangegaan. Wat is belangrijk om te weten bij het opzeggen van een overeenkomst? In een recente uitspraak heeft de rechtbank Middelburg in een IT-geschil geoordeeld over de vraag of een onderhoudsovereenkomst rechtsgeldig was opgezegd (LJN BR3765). De opzeggende partij zou volgens de wederpartij niet de juiste opzegtermijn in acht hebben genomen, die partijen contractueel waren overeengekomen.

Wat zegt de wet?
Naar Nederlands recht geldt in principe dat twee professionele partijen vrij zijn om met elkaar af te spreken wat ze willen. Dit beginsel van contractsvrijheid wordt echter wel beperkt. Aan de ene kant mag je niets afspreken wat in strijd is met de goede zeden of openbare orde. Je mag bijvoorbeeld niet afspreken dat de ander voor jou een moord zal plegen. Aan de andere kunnen gemaakte afspraken beperkt of aangevuld kunnen worden, op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Zo kan een overeenkomst aangevuld worden met gevolgen die partijen niet letterlijk zijn overeengekomen, maar die naar de aard van de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen voortvloeien. Bijvoorbeeld om je jegens de wederpartij van concurrentie te onthouden.

Een door partijen overeengekomen regel kan ook beperkt worden, voor zover deze in dat geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Zoals een uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.

Belangrijk bij opzeggen overeenkomst
Als je een overeenkomst wilt opzeggen, of als de wederpartij dat wil doen, is een aantal zaken belangrijk om te overwegen:

Is er opzegbevoegdheid?
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen overeenkomsten voor bepaalde tijd en overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet door opzegging worden beëindigd, tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die buiten de risicosfeer van de opzeggende partij liggen en die zo ernstig zijn dat de wederpartij instandhouding van de overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten.

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen meestal met inachtneming van een redelijke termijn worden opgezegd. Soms kan niet zomaar worden opgezegd, en zal er een zwaarwegende grond voor opzegging moeten bestaan.

Overigens kunnen overeenkomsten soms ook opgezegd worden als daar contractueel (of wettelijk) niets over is geregeld.

Is er een opzegtermijn?
In beginsel geldt de opzegtermijn die contractueel is overeengekomen. Deze opzegtermijn moet redelijk zijn. Een overeenkomst mag (ook) worden opgezegd als een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen. De aard, het gewicht, en de redenen voor de opzegging kunnen daarbij van belang zijn.

Wat is het belang van de wederpartij?
Het kan – bij uitzondering –voorkomen dat de verhoudingsgewijze lange opzegtermijn niet voldoende tegemoet komt aan de belangen van de andere partij. In dat geval kan de opzeggende partij ook verplicht zijn tot schadevergoeding. Denk daarbij aan het voorbeeld dat de wederpartij in verband met de overeenkomst een omvangrijke investering heeft gedaan die zij nog niet heeft terug kunnen verdienen door de vroegtijdige opzegging – terwijl zij gerechtvaardigd mocht verwachten dat de overeenkomst zou blijven voortduren.

Uitspraak
De rechtbank Middelburg oordeelde in het IT-geschil dat de opzeggende partij het bij het rechte eind had: de overeenkomst mocht worden opgezegd, ondanks dat de opzegtermijn strikt genomen niet in acht was genomen. De opzeggende partij had namelijk al eerder de overeenkomst willen opzeggen – met inachtneming van de opzegtermijn – maar tegen de verkeerde datum. De intentie van de opzeggende partij was daarom voor de wederpartij duidelijk, en dus was de opzegging van de overeenkomst ook op het latere tijdstip gerechtvaardigd.

)* Auteur Wouter Dammers is advocaat bij SOLV advocaten en gespecialiseerd in ICT-recht

Deel dit bericht

3 Reacties

Hella Vercammen

Wouter, hoe kijk je aan tegen de contracteer vrijheid in de vorm van algemene inkoopvoorwaarden van grote opdrachtgevers (gebruikt voor inkoop ICT diensten) waarin vaak staat dat een opdrachtgever te allen tijde een overeenkomst mag opzeggen en dan alleen hoeft af te rekenen tot de stand van de verrichtte werkzaamheden? Bij aanvang van de opdracht durft een kleine ondernemer dit niet ter sprake te brengen of is zich domweg niet bewust van het eventuele effect. Deze bepaling wordt vaak ingezet zelfs als er een projectovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesproken. Feitelijk kan hiermee straffeloos ieder contract worden opengebroken om kosten te besparen, hetgeen mij onredelijk bezwarend lijkt. Heb nu zo’n zaak lopen. Het komt vaker voor dan je denkt en in deze crisis tijd een veel voorkomend probleem voor ICT dienstverleners die zo ongewenst aan de kant worden gezet omdat het de opdrachtgever even niet meer uitkomt.

Jos

Waarom is een opzegtermijn zo belangrijk??

JACO

inderdaad waarom is dat zo belangrijk???

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond