-

Vertraging biedt kansen: plannen voor zowel groeivermindering als toekomstige groei

Hoewel de wereldeconomie er op zich goed voor staat is de groei minder dan verwacht. Economische projecties blijven lastig. Maar dit is ook een goed moment voor bedrijven om te zich voor te bereiden op zowel groeivermindering als de groei die uiteindelijk wel komt. Dat gaat met onmiddellijke, snelle en fundamentele horizons.

De wereldeconomie staat er grotendeels beter voor dan veel mensen denken. Bedrijven groeien nog steeds, alleen niet zoveel als ze hadden verwacht. De inflatie neemt af. Er komen meer banen bij dan verwacht. Dus wat heeft geleid tot dit verschil? De afgelopen jaren was geld goedkoop omdat de rente bijna nul was. De economie herstelde zich van Covid en er werd een inhaalslag gemaakt op de consumentenvraag. Kapitaalmarkten waren gericht op omzetgroei, dus besturen en C-suites ook.

Als je dat allemaal samenvoegt, is dát waarop bedrijven hun plannen op verwachte groei baseerden. Traditioneel gezien handelen bedrijven op basis van projecties. Als ze denken dat er veel groei zal zijn, en kapitaal goedkoop is, dan investeren ze in groei. Ze werven mensen, bouwen infrastructuur en starten projecten. Maar onlangs begonnen bedrijven in te zien dat de groei niet zo zou doorzetten als verwacht.

Waarom? De rente is gestegen, dus kapitaal is duurder geworden. Hoewel problemen in de lang verstoorde toeleveringsketens grotendeels zijn opgelost, blijven de gevolgen aanhouden. Geopolitieke situaties blijven onstabiel, wat leidt tot wat conservatievere uitgaven. China is misschien niet langer de motor van vraag en productie. Een heleboel factoren komen tegelijk samen en bedrijven beseffen dat de groei waarin ze hadden geïnvesteerd zich niet zou realiseren zoals gepland.

Hoe bedrijven de groei projecteren bepaalt onze kijk op de economie

Ondernemingen moeten ver van tevoren plannen maken voor groei en voor groeivermindering. Hoe langer ze van tevoren moeten plannen, des te meer risico ze nemen. Er is een grote kans om het risico en de inefficiëntie die voortvloeien uit deze schommelingen en economische cycli te verminderen. Dat is waar digitale benaderingen zoals de cloud echt schitteren.

De cloud is pay-as-you-go en bedrijven kunnen hiermee hun infrastructuur automatiseren. Dankzij cloudtechnologie kunnen bedrijven naadloos opschalen wanneer de groei sterk is en terugschalen bij een vertraging. In feite is dat precies wat AWS-klanten deden toen de pandemie toesloeg. Als hun inkomsten daalden, konden ze hun clouduitgaven verminderen. Als ze groeiden, zoals Zoom en talloze online retailmerken, konden ze hun infrastructuur efficiënt en snel uitbreiden. Dankzij de cloud en andere digitale benaderingen kunnen bedrijven hun uitgaven snel afstemmen op hun inkomsten en groeimogelijkheden. Als gevolg hiervan nemen ze minder risico door speculatieve capaciteitsplanning.

Er zijn drie categorieën van aanpassingen die bedrijven moeten maken, vooral gebaseerd op het moment waarop de gevolgen voelbaar zullen zijn. Ik noem ze de onmiddellijke horizon, de snelle horizon en de fundamentele horizon.

Onmiddellijke horizon

CIO’s moeten onmiddellijk bezuinigingen laten zien. Het is een kwestie van vertrouwen opbouwen. Het zou ongevoelig zijn om alleen maar manieren te vinden om meer uit te geven wanneer het bedrijf in paniek is over kostenbeheersing. Een CIO kan geloofwaardigheid opbouwen door proactief met oplossingen te komen om direct geld te besparen. Met de cloud zijn er technieken voor kostenbeheersing.

Snelle horizon

Kostenbesparingen die een bescheiden inspanning vergen maar zich snel terugbetalen, vormen de snelle horizon. Dit kunnen bijvoorbeeld posten zijn die voorkomen in de jaarrekening van het lopende jaar en die aan het eind van het fiscale jaar effect zullen hebben. Hierin zijn twee categorieën.

  1. Ten eerste is er een goede kans om financiële discipline in de cloud toe te passen via wat velen FinOps noemen. FinOps gaat niet om een eenmalige kostenverlaging, maar om het opzetten van een discipline die de kosten beheert als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Wanneer bedrijven infrastructuur voor een datacenter kopen, hebben ze één mogelijkheid om de kosten te beheren: wanneer ze de hardware kopen. Maar met de cloud hebben bedrijven een permanente mogelijkheid om de kosten te beheren. Het vergt inspanning, maar het levert continu rendement op.

    FinOps heeft een organisatorische component, een procescomponent en een culturele component. Organisatorisch moeten bedrijven verantwoordelijkheden toewijzen aan de juiste partijen. Vaak neemt een gecentraliseerde organisatie – misschien bij financiën – bepaalde verantwoordelijkheden op zich. Dit omvat rapportage voor transparantie in de kosten, onderhandelingen met leveranciers, volumekortingen en technieken.

    Engineering- en delivery-teams hebben ook een verantwoordelijkheid, omdat zij code kunnen en moeten ontwikkelen om minder duur te draaien. De verantwoordelijkheden moeten worden verdeeld tussen gecentraliseerde teams en gedecentraliseerde teams, tussen financiën en technologie. De culturele verandering is dat alle teams kostenreductie als een onderdeel van hun werk moeten zien. Voor ingenieurs is het alsof kostenvermindering een technische parameter wordt die zij moeten optimaliseren, zoals elke andere technische parameter. Ze moeten kostenefficiëntie meenemen in het ontwerp, net zoals ze dat doen voor veiligheid en beschikbaarheid.
  2. De tweede categorie voor snelle kostenvermindering is het investeren in IT waar het een onmiddellijk effect kan hebben op het verminderen van niet-IT bedrijfskosten. Hier kunnen bedrijven technieken overwegen als Robotic Process Automation (RPA), en Machine Learning met kant-en-klare modellen. Het idee is om die snelle hits te vinden waar de technologie snel en eenvoudig kan worden ingevoerd en tot snelle kostenbesparingen kan leiden.
Fundamentele horizon

De derde horizon is de fundamentele horizon, waarbij veranderingen worden aangebracht die van invloed zijn op de economische fundamenten van het bedrijf en vooral de eenheidseconomie. Een bepaald deel van de kosten is afhankelijk van de inkomsten, of het aantal geproduceerde of verkochte eenheden. Bedrijven willen een deel van hun vaste initiële kosten in die categorie onderbrengen, zodat ze worden afgestemd op  hun inkomsten. Met andere woorden, de kosten gaan automatisch omlaag als de inkomsten dalen, waardoor het risico wordt weggenomen en snel kan worden bijgestuurd. En vervolgens zullen bedrijven die kosten per eenheid verder willen verlagen door mogelijkheden te vinden om processen te stroomlijnen, vaak met behulp van technologie en de cloud.

De huidige crisis biedt bedrijven een kans om die kosten per eenheid op orde te krijgen, zodat ze goed gepositioneerd zijn voor zowel groei als vertraging. En vergeet niet: aan de huidige crisis komt een einde. Dat betekent dat we vandaag ook moeten plannen voor de groei die uiteindelijk wél zal komen. Een gevaar vandaag is om kosten te besparen op een manier die het moeilijk maakt om in de toekomst weer te groeien. In feite is dat wat er typisch gebeurt. Gartner zegt dat 70 procent van de bedrijven niet binnen drie jaar na het einde van een recessie hun groeiniveau van voor de recessie terugkrijgt.

Vertraging biedt kansen

De economische vertraging biedt grote kansen. CIO’s kunnen dit moment gebruiken om geloofwaardigheid in hun organisaties te winnen door proactief in te spelen op de behoeften van de organisatie. Bedrijven kunnen de vertraging gebruiken als een kans om een goede FinOps-kostendiscipline in te voeren en de fundamentele economische aspecten van hun bedrijf aan te pakken. De markt is competitief: de winnaar op lange termijn is het bedrijf dat het best inspeelt op de economische omstandigheden waarmee iedereen wordt geconfronteerd.

Over de auteur: Mark Schwartz is Enterprise Strategist bij Amazon Web Services.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social media: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond