More stories

Uploader schikt met BREIN voor 15.000 euro

Opnieuw heeft BREIN een grote uploader en beheerder van een aantal illegale lin sites geïdentificeerd en aansprakelijk gesteld. De man heeft ervoor gekozen de zaak voor 15.000 euro te schikken in plaats van het voor de rechter te laten komen.

Legal

Amerikaanse senatoren willen macht appwinkels inperken

Drie Amerikaanse senatoren komen met wetsvoorstel dat een einde moet maken aan de macht van de appwinkels van Apple en Google. Ontwikkelaars moeten niet langer gedwongen kunnen worden om de betaalsystemen van beide bedrijven te gebruiken.

Legal

Pool koopt online Porsche in Nederland, en mag hem meteen afgeven

Een man uit Polen kocht via internet een Porsche 911 Carrera uit 1974 bij een garage in Nederland. Deze bleek gestolen in Duitsland en werd tijdens het transport door de Nederlandse politie in beslag genomen. De koper heeft de raadkamer om zijn sportauto gevraagd.

Legal

Toch antitrustonderzoek naar Amazon en Flipkart in India

Amazon en Walmarts Flipkart ontkomen in India niet aan antitrustonderzoeken, zo oordeelde het Hooggerechtshof van het land maandag.

Legal

Online advertenties preventief screenen op merkinbreuk: Nee, tenzij de screener tindert

Online advertenties voor namaakproducten liggen juridisch gevoelig: wie is er aansprakelijk? Wat platforms móéten en wat benadeelde merken kúnnen doen.

Legal

Wetsvoorstel: Informatie delen voor betere digitale weerbaarheid van álle bedrijven

Niet alleen Rijksoverheid, vitale aanbieders en digitale dienstverleners: een nieuw wetsvoorstel moet helpen álle bedrijven digitaal weerbaarder te maken.

Legal

‘Google moet consumentenrechten beter naleven’

De Europese Commissie en de nationale consumentenautoriteiten roepen Google op zich te houden aan de consumentenregels om misleiding te voorkomen.

Legal

Hof van Justitie komt in november met oordeel EU boete Google

Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg zal naar verluidt op 10 november zijn besluit publiceren over de boete van 2,4 miljard euro die het bedrijf aan de EU moet betalen.

Legal

Advocaat Generaal bepleit terugbetalen servicekosten Airbnb

De kans dat Airbnb te veel betaalde servicekosten moet terugbetalen aan ongeveer 1 miljoen consumenten, wordt steeds reëler. De Advocaat Generaal bij de Hoge Raad heeft voor consumenten een positief advies uitgebracht.

Legal

Europese consumentenbonden dienen klacht in tegen WhatsApp

WhatApp valt zijn gebruikers lastig met steeds terugkerende berichten over het nieuwe privacybeleid. De Consumentenbond heeft samen met zeven andere Europese consumentenorganisaties en koepelorganisatie BEUC een klacht hierover ingediend.

Privacy

Doxing wordt mogelijk strafbaar

Het online delen van privégegevens om iemand te intimideren moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag een wetsvoorstel in consultatie gebracht om deze vorm van intimidatie aan te kunnen pakken.

Legal

Amerikaanse staten verwijten Google marktmisbruik Play Store

Zevenendertig Amerikaanse officieren van justitie uit diverse staten hebben Google aangeklaagd voor het ‘afkopen van concurrenten’. Google zou op deze wijze het monopolie hebben willen behouden op zijn Play Store, de online winkel voor Android apps.

Legal

Aanpak tegen cyberlaster verhardt: rechtszaken en beslagleggingen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft beslag laten leggen op de bankrekeningen van drie Nederlanders die via websites, Twitter en Telegram Messenger ongefundeerde beschuldigingen publiceerden over een vermeend satanisch-pedofielennetwerk in Bodegraven. Als gevolg daarvan moest de gemeente een noodverordening instellen om ongewenste bezoekers van het kerkhof te weren.

Media

Nederlandse rechtszaak over privacyschendingen Facebook gaat alsnog door

Facebook zal dit najaar moeten reageren op klachten van de Data Privacy Stichting (DPS) en de Consumentenbond over privacyschendingen. De rechtbank wijst alle verweren van Facebook af en veroordeelt het bedrijf tot het betalen van de proceskosten.

Legal

‘Slimme luidsprekers kunnen autonomie gebruikers in dagelijks leven aantasten’

Vanwege de steminteractie kunnen slimme luidsprekers zoals Alexa en Google Assistant grote overtuigingskracht hebben, gebruikers beïnvloeden en manipuleren. Dat concludeert Silvia de Conca in het promotieonderzoek dat ze op 23 juni 2021 verdedigt aan Tilburg University.

Legal