Deel dit artikel
-

ACM wil maatregelen om uitsluiting van fintechspelers te voorkomen

ACM concludeert dat er een reëel risico is op uitsluiting van fintechspelers. De toezichthouder gaat daarom nauwlettend in de gaten houden of banken wel toegang tot betaalinformatie verlenen aan aanbieders van nieuwe betaalproducten en of anti-competitief gedrag moet worden beboet.

In januari 2018 wordt een nieuwe Europese betalingsrichtlijn van kracht, de herziene Betaaldienstenrichtlijn. Deze richtlijn regelt dat ook andere partijen dan banken toegang krijgen tot betaalinformatie als de klant daarmee akkoord gaat. Zo krijgen fintechs de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een mobiele betaalapp de betaalmarkt te betreden.

De betaalmarkt innoveert volgens de ACM zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Innovaties aan de voorkant richten zich op het contact tussen bank en betaler of ontvanger. Innovaties aan de achterkant gaan over activiteiten binnen de bank of in de laag van clearing en settlement.

Voorbeelden uit met name andere landen tonen aan dat concurrentie op andere bancaire markten mogelijk is. Zo is er in het Verenigd Koninkrijk de hypotheekbemiddelaar Habito, die hypotheken vergelijkt voor klanten. De Amerikaanse bedrijven Wealthsimple, Motif en Moneyfarm bieden investeringsportfolio’s aan die gebaseerd zijn op een risicoprofiel. Het Amerikaanse LendUp biedt leningen en credit cards aan samen met educatief materiaal over hoe om te gaan met krediet. Verder biedt het Amerikaanse Smartypig spaarrekeningen aan waar consumenten met verschillende spaardoelen gebruik van kunnen maken. Door deze concurrentie op andere bancaire markten, hebben banken minder mogelijkheden om aan cross-selling te doen.

De ACM pleit voor meer duidelijkheid over de precieze voorwaarden waaronder banken toegang moeten verlenen (pdf). Hier ligt een rol voor de betrokken toezichthouders ACM, DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens. De Europese Commissie heeft recent besloten om toegang alleen mogelijk te maken via de door banken ingerichte kanalen. Dit maakt het des te belangrijker dat die toegang goed geregeld is

ACM pleit voor een bankvergunning in lichtere vorm voor fintechs. Hiermee krijgen fintechs de mogelijkheid om zelf betaalrekeningen aan te bieden en direct toegang te krijgen tot de achterliggende betaalsystemen van de centrale bank.

De Europese Commissie staat bijvoorbeeld toe dat banken gecompenseerd mogen worden voor ten hoogste de efficiënte kosten, die zij moeten maken om toegang voor andere partijen te realiseren. Als banken gratis toegang moeten verlenen kan dit banken een prikkel geven om fintechs uit te sluiten.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond