Deel dit artikel
-

Amsterdam moet ‘Airbnb regels’ aanpassen

De gemeente Amsterdam biedt haar inwoners ten onrechte de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van het verbod om zonder vergunning een woning aan toeristen te verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb. Deze vrijstellingsmogelijkheid is in strijd met de Huisvestingswet en is daarom ‘onverbindend’. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald.

De gemeentelijke vrijstelling voor woningverhuur in Amsterdam en de regels die daaraan verbonden zijn, gelden daarmee niet meer.

De Huisvestingswet bepaalt dat het verboden is om door de gemeente aangewezen woonruimte ‘te onttrekken aan de woningvoorraad’. Als dat verbod voor een woning geldt, dan wil dat zeggen dat de woning niet mag worden verhuurd aan bijvoorbeeld toeristen, ook al is dat maar voor een korte periode. Zo’n verbod geldt echter niet als je hiervoor een vergunning van de gemeente hebt. Heb je zo’n vergunning niet, dan kan de gemeente een boete opleggen.

Voor de gemeente betekent de uitspraak dat zij haar inwoners geen vrijstelling meer mag verlenen van het verbod om zonder vergunning hun woning aan toeristen te verhuren. Wel mag de gemeente boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun woning aan toeristen verhuren. Als de gemeente hiervoor aanvullende regels wil maken, door bijvoorbeeld te bepalen in welke gevallen zij wel en in welke gevallen zij geen boetes oplegt, en hoe hoog die boetes zijn, dan zal de gemeente de gemeentelijke huisvestingsverordening moeten wijzigen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond