E-mail ook onder briefgeheim

E-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Dinsdag heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel dat vandaag is aangenomen door de Tweede Kamer staat nu: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’

Alleen na tussenkomst van een rechter of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen, kan inbreuk op dit recht worden gemaakt.

2 Reacties

Dit is wel een beetje oud nieuws, of niet??? (2014: http://infosecuritymagazine.nl/2014/07/14/ook-e-mail-valt-voortaan-onder-het-briefgeheim/)

Vindt er nu ook een ontbinding van de Tweede Kamer plaats, wat vereist is voor een wijziging van de Gw???

Joost Niederer

Dit is nieuw: in 2014 was er alleen een kabinetsbesluit, nu ligt er een stemmingsuitslag van de Tweede Kamer. Zie het dossier TK 33989 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33989). En ja, het moet nu naar de EK, dan verkiezingen en dan een nieuwe stemming in de nieuwe TK. Maar dat zal moeten wachten tot de eerstvolgende gewone verkiezingen; apart ontbinden alleen voor een grondwetswijziging doen we al vele jaren niet meer.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.

terug