Deel dit artikel
-

Emerce eRecruitment: de HR-trends voor 2014

Het failliet van het CV, inhuur van flex, slachting onder jobboards, zelf sourcen en terugkeer naar de fysieke werving en echt contact: het zijn belangrijke nieuwe trends in HR die morgen aan bod komen op Emerce eRecruitment.

Dagvoorzitter Bas Westland heeft vorig jaar in de Kleine Salon van Huize Frankendael met de winnaars van de verkiezing tot Meest Invloedrijke Recruiter 2013 een rondetafelgesprek gehouden over de Recruitment Trends voor 2014. Die zetten we hier nog eens onder elkaar. Alle negentien genomineerden van de verkiezing tot Meest Invloedrijke Recruiter van 2013 zijn morgen special guest in Amsterdam. Daar wacht hen een speciale ontvangst.

1. Irreële verwachtingen aan de klantkant
Meer en meer zien we hiring managers irreële verwachtingen ontwikkelen als gevolg van de crisis en de overschotten op de arbeidsmarkt. Discriminatie op leeftijd, etniciteit en werkzoekende status is aan de orde van de dag, evenals selectie op allerlei aannames en indirecte selectiecriteria. Terwijl de tweedeling op de arbeidsmarkt doorzet (veel aanbod voor functies waar weinig vraag naar is en omgekeerd). Mede als gevolg van het gebrek aan bereidheid van werkgevers om jongeren te scholen en ouderen om te scholen. Tegelijkertijd is er een toegenomen druk vanuit datzelfde management om je toegevoegde waarde als recruiter met harde cijfers te kunnen onderbouwen.

2. Recruitmentfunctie wordt breder
Waar de recruiter zich vroeger met name richtte op de inhuur van vast personeel, zijn steeds meer organisaties bezig om ook de inhuur van flex onder te brengen bij recruitment. Ook omdat steeds meer werk flex wordt. Ook het managen van de interne arbeidsmarkt (doorstroom) en de boventalligheid (uitstroom) wordt steeds meer bij recruitment ondergebracht.

3. Onvoorspelbaarheid van de wervingsbehoefte
Door de onvoorspelbaarheid van de economie is ook de voorspelbaarheid van de wervingsbehoefte structureel aan het afnemen. Steeds meer ad hoc behoeften en brandblusgedrag is waarneembaar bij onze hiring managers.

4. Slachting onder jobboards, social media mainstream
We zien een enorme slachting onder de jobboards, steeds meer vallen er om, verdwijnen uit Nederland en worstelen met hun businessmodellen. Tegelijkertijd neemt de LinkedIn-dependantness bizarre vormen aan. Toch zijn er ook steeds meer specialistische groepen die zich terugtrekken op verticale professional networksites, zoals GitHub, StackOverflow en Dribbble. Niets in wervingsplatformen is voor de eeuwigheid. Je aanpassingsvermogen als recruiter om je wervingsmix daar steeds op aan te passen is essentieel.

5. Sourcing is een keiharde trend
Bedrijven gaan steeds meer zelf sourcen, terwijl dat vroeger voorbehouden was aan de bureaus. Sourcing wordt ook een echt specialisme wat steeds meer los van selectie wordt gezien.

6. Marketing is een essentieel onderdeel van recruitment geworden
Het in kaart brengen van je doelgroep en die kunnen onderbrengen in concrete talent pipelines (geen pools!) voor je structurele behoeften wordt een kernactiviteit. En als marketing verleiding is, is dat nog steeds een kernkwaliteit van de recruiter. Want in de huidige onzekere tijden zien we de schaarse talenten steeds immobieler worden. En de bedrijven die nog niet hebben ontdekt dat schaarse vacatures ineens niet meer schaars zijn als je internationaal talent meeneemt in je wervingsmix? Die wensen we veel succes met het overtuigen van de licht arrogante en overbetaalde professionals in Nederland.

7. Terugkeer naar de fysieke werving en echt contact
We zien steeds meer bedrijven in-house events organiseren waar je je toekomstige collega’s echt kunt ontmoeten en aan het werk kunt zien, zonder allerlei marketingfilters. Ook non-digital referral recruitment zien we als een exponent daarvan. Bel nou eens echt met mensen in je netwerk en leg ze nou eens je vraag voor. In plaats van alleen maar rond spammen via social.

8. (Massa)communicatie op de arbeidsmarkt
We zien steeds meer sollicitanten spamiliteren. Gewoon rammen op vacatures met steeds hetzelfde CV en toelichting. Ook zien we steeds meer bedrijven in hun advertenties schrijven “Als je niets van ons hoort, kun je er vanuit gaan dat je bent afgewezen”. Terwijl wij denken dat de trend is dat de recruiters die gaan de-standaardiseren in de middelen en inhoud van hun communicatie echt gaan scoren bij hun doelgroep.

9. Tools om meer efficiency in de selectie te brengen
We zien ook steeds meer recruiters, deels uit noodzaak bij massa respons, overgaan op het stellen van pre-screening vragen en het doen van Skype-interviews.

10. Selectie steeds dichter naar de praktijk
Het failliet van het CV, het interview en de brief wordt steeds duidelijker. Meeloopdagen, cases en meer praten met andere mensen dan alleen de recruiter is een trend. We willen de dagelijkse praktijk ‘on the job’ steeds meer benaderen in het selectieproces.

Emerce eRecruitment vindt ook dit jaar plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.  Inschrijven doe je hier.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond