Deel dit artikel
-

‘Fabrikant IoT-apparaat kan aansprakelijk worden gesteld voor schade’

De fabrikant van een IoT-apparaat kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt doordat het apparaat onveilig is. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (ministerie van Justitie en Veiligheid) in antwoord op Kamervragen.

Degene die schade lijdt, dient wel aan te tonen dat er een verband is tussen de onveiligheid van het IoT-apparaat en zijn schade.

Kort gezegd is de producent aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad als hij schade veroorzaakt door het schenden van een wettelijke plicht of zorgplicht, zegt de minister. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwikkelfout in het IoT-apparaat. Bij beantwoording van de vraag of de producent aansprakelijk is wegens de schending van een zorgplicht zijn de omstandigheden van het geval van belang. ‘Bezien moet worden wat van producenten van IoT-apparaten kan worden verwacht. Hoe bezwaarlijk is het voor een producent om voorzorgsmaatregelen te nemen? Wat is de aard en de omvang van de te verwachten schade bij gebruik van het product? Hoe waarschijnlijk is het dat die schade zich voordoet?’

De ministeries van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat zetten al regelmatig middelen zoals voorlichtingscampagnes in om de bewustwording rondom digitale veiligheidsrisico’s en wat daartegen gedaan kan worden te vergroten. Zo is er de voorlichtingscampagne Alert Online, een initiatief dat de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen. Een ander voorbeeld is het publiek-private initiatief Veiliginternetten.nl waarin de overheid samenwerkt met het bedrijfsleven aan de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein.

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft inmiddels beloofd aan D66 dat er eisen zullen worden gesteld aan IoT-apparaten, met name op het gebied van cyberveiligheid.

De Europese Commissie kwam onlangs met een voorstel voor vrijwillige standaarden voor dergelijke apparaten, maar veel beveiligingsexperts vinden dat niet ver genoeg gaan. Op verzoek van D66 gaat het kabinet daar nu in de Europese Raad voor pleiten.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond