Deel dit artikel
-

Gemeente Amsterdam bevriest vestiging ‘darkstores’ voor flitsbezorging

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel van het College van B en W om per direct de vestiging van nieuwe ‘darkstores’ voor flitsbezorging te bevriezen. Darkstores zijn verkooppunten die zich uitsluitend richten op online winkelen.

De bevoorrading van de darkstores en het ophalen van de boodschappen door de koeriers zorgt voor drukte en geluids- en verkeerhinder.

Op dit moment heeft de gemeente onvoldoende mogelijkheden om de vestiging van flitsbezorgdiensten vanuit darkstores te reguleren. Dit staat een zorgvuldige ruimtelijke inrichting in de weg.

Het college heeft voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen, waardoor het komende jaar kan worden bepaald in hoeverre en onder welke voorwaarden een flitsbezorgdienst vanuit een darkstore op een bepaalde plek kan worden gevestigd. Hiervoor zal een afwegingskader worden opgesteld om tot een paraplubestemmingsplan te komen die voor de hele stad geldt. Tot die tijd kunnen geen nieuwe darkstores met flitsbezorging zich vestigen.

Sinds medio 2021 zijn in Amsterdam flitsbezorgdiensten vanuit darkstores actief. Voor een optimale bedrijfsvoering zijn distributiecentra gekozen die zo dicht mogelijk bij de klant liggen, vaak midden in de woonomgeving.

De bedrijfsvoering van flitsbezorgdiensten vanuit darkstores is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld een winkel. De frequentie van transportbewegingen is aanzienlijk hoger en vinden ook buiten reguliere winkeltijden activiteiten plaats.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond