Deel dit artikel
-

Gezondheidsraad adviseert positief over 5G, maar plaatst ook vraagtekens

Het is niet aangetoond en niet waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden, al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten. Dat schrijft de Gezondheidsraad, die adviseert de blootstelling te monitoren en meer onderzoek te doen.

De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen.

De raad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de potentie hebben om de gezondheid te schaden.

Het advies vormt een eerste stap in de analyse van mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G­frequenties. Voor conclusies is het nodig om te weten bij welk niveau van blootstelling er gezondheidsschade kan optreden bij mensen. Dat vergt een uitgebreidere analyse van de wetenschappelijke gegevens dan de commissie heeft kunnen uitvoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voert momenteel een dergelijke analyse uit, die naar verwachting in 2022 wordt afgerond.

Ten tweede is het nodig om te weten wat de feitelijke blootsteling aan radiofrequente elektromagnetische velden is na de invoering van 5G. Dat is nog niet bekend, omdat 5G zoals gezegd nog maar deels in gebruik is genomen.

Samenhang tussen 5G-frequenties en gezondheidsschade is volgens de commissie niet aangetoond, maar voor een aantal ziekten niet uit te sluiten. Daarbij moet worden gedacht aan kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen die samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden.

Ook heeft de commissie gekeken naar de mogelijke samenhang tussen radiofrequente elektromagnetische velden en veranderingen in biologische processen. Het is waarschijnlijk dat veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen samenhangen met blootstelling; onbekend is of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid. Voor de meeste overige biologische processen is niet aangetoond en ook niet waarschijnlijk dat veranderingen hierin samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden, al is dit ook niet uit te sluiten. Alleen voor veranderingen in het afweersysteem en hormoonspiegels is geen samenhang gevonden.

Dat 5G nu kan worden uitgerold, komt doordat frequenties worden gebruikt waar al veel onderzoek naar is gedaan. Het mobiele netwerk gaat de komende jaren vooral werken op de 700 MHz en 3,5 GHz. Onderzoek naar effecten van blootstelling aan frequenties rond 26 GHz ontbreekt nog. De raad adviseert om te wachten met dat deel van het netwerk.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond