Deel dit artikel
-

Ketensamenwerking kan nog stukken beter

Verregaande vormen van ketensamenwerking vormen nog altijd een grote uitdaging. Sinds 2015 zijn interne bedrijfsprocessen beter op elkaar afgestemd, maar stagneert externe ketensamenwerking. Dat blijkt uit de Nationale Supply Chain Monitor 2017.

Organisaties die deel uitmaken van geïntegreerde ketens kunnen sneller en flexibeler leveren, kampen met minder voorraad- en faalkosten, scoren hoger op klanttevredenheid, kunnen duurzamer werken en hebben meer innovatiekracht. Kosten nemen af, marges nemen toe. Wanneer ketenpartners goed op elkaar zijn afgestemd, is het bovendien makkelijker om alert en wendbaar te reageren op ontwikkelingen in de markt.

Maar de praktijk is behoorlijk weerbarstig. Zeker 181 respondenten van de Nationale Supply Chain Monitor (samengesteld door Nyenrode Business Universiteit) reageerden op zestig stellingen over hun organisatie. De uitkomst laat zien wat het gemiddelde niveau van hun supply chain volwassenheid is. Op een schaal van 1-5 scoort Nederland nu een 2,8. Dat is 0,1 punt lager dan de 2,9 in 2015. Dit betekent dat bedrijven blijven steken op de drempel van interne naar externe ketensamenwerking.

De stap naar externe ketensamenwerking vergt volgens het onderzoek visie en durf. Supply chain management is nog te vaak een operationele functie, terwijl het in feite een strategische managementmethodiek is om de organisatie en de keten te verbeteren en zo fundamenteel concurrentievoordeel te behalen.’

Binnen initiatieven zoals het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) werken supply chain managers en directeuren uit verschillende branches al wel samen aan de ontwikkeling van het vak. De NSCM had dit jaar 50 procent meer respondenten.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond