Deel dit artikel
-

Malafide verkopers voortaan makkelijker strafrechtelijk vervolgd

Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks makkelijker strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld met nieuwe strafeisen voor oplichting via internet.

Morgen treedt de wet Computercriminaliteit III in werking. Justitie en politie krijgen daardoor nieuwe bevoegdheden om computercriminaliteit beter te bestrijden.

De strafvorderingsrichtlijn Oplichting is op het punt van online handelsfraude bijvoorbeeld aangescherpt. De richtlijn biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van een straf(eis) bij oplichting al dan niet via internet.

Met het nieuwe wetsartikel kan bijvoorbeeld beter worden opgetreden tegen malafide verkopers die in korte tijd veel slachtoffers maken en zich schuldig maken aan online handelsfraude. Zowel de opsporing als vervolging wordt gemakkelijker.

Zo hoeft niet meer per aangifte bewezen te worden dat er sprake is van oplichting. En is het voldoende om iemand te vervolgen als het OM kan bewijzen dat iemand zich voor goederen of diensten heeft laten betalen, zonder dat hij de intentie had om die te leveren. Daarnaast kan de officier in dit soort oplichtingszaken eerder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf eisen.

De nieuwe wet Computercriminaliteit III biedt meer mogelijkheden. Politie en justitie kunnen voortaan heimelijk en op afstand (computers binnendringen voor de opsporing van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties.

Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. Daarmee kan iemand worden aangepakt die over gegevens van anderen beschikt, ook als niet bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond