Deel dit artikel
-

Meer onderzoek en innovatie bij Nederlandse bedrijven

In de periode 2012-2014 was 47 procent van de bedrijven in Nederland bezig met een vorm van innovatie. Hierin is niet-technologische innovatie inbegrepen. Het aantal innoverende bedrijven was hoger dan in de periode 2010-2012 (38 procent). De groei zat vooral in technologische innovaties ten behoeve van het productieproces. De productinnovaties namen daarentegen nauwelijks toe, zo blijkt uit gegevens van het CBS.

R&D-uitgaven zijn vooral gericht op technologische innovaties. Bijna 17 duizend bedrijven rondde in de periode 2012-2014 één of meerdere van dergelijke technologische innovaties af. Dit is een toename van 7 procent ten opzichte van de periode 2010-2012. Ook het aantal bedrijven dat technologische innovaties in het verschiet heeft, nam toe. Hier staat tegenover dat ook bij meer bedrijven technologische innovaties werden afgebroken.

Bedrijven gaven in 2014 met 7,4 miljard euro het meeste geld uit aan R&D. Het zijn vooral de grotere bedrijven die hieraan geld besteden. Van de uitgaven wordt 60 procent gedaan door bedrijven met meer dan 250 werknemers.

De industriële sector geeft het meest geld uit aan R&D. Deze sector is verantwoordelijk voor 59 procent van de uitgaven. De dienstensector neemt 35 procent van het totale R&D bedrag voor zijn rekening. Opmerkelijk is dat in de industrie de R&D-uitgaven maar door een kwart van de bedrijven voor hun rekening worden genomen. In de dienstensector gebeurt dat door ruim twee derde van de bedrijven. De uitgaven aan R&D in Nederland kwamen in 2014 overeen met 2 procent van het bbp. In voorafgaande jaren was dit percentage vrijwel even hoog.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond