Deel dit artikel
-

Minister Weerwind verbiedt ongerichte reclame voor online kansspelen, sector niet blij

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming verbiedt per 1 juli ongerichte reclame voor online kansspelen. Het verbod moet kwetsbare groepen, waaronder jongeren, beter beschermen tegen het risico op kansspelverslaving. Reclame die per 1 juli verboden is, zijn radio- en tv-commercials en billboards op straat.

Ook sponsoring voor online kansspelen, bijvoorbeeld van tv-programma’s of sportclubs, valt straks, na een overgangstermijn, onder het verbod. Adverteren op internet en televisie op aanvraag zal enkel nog toegestaan zijn onder strenge voorwaarden.

Sinds 1 oktober 2021 zijn online kansspelen gereguleerd en daarmee legaal door de Wet kansspelen op afstand. Het opengaan van deze nieuwe markt leidde tot een grote toename aan zogenoemde ongerichte reclame voor online kansspelen. Kwetsbare groepen kregen daardoor ongewild veel reclame te zien voor dit risicovolle product.

Om deze groepen en met name jongeren te beschermen verbood minister Weerwind per 30 juni 2022 al de inzet van rolmodellen in reclames voor risicovolle kansspelen. Om die bescherming verder te waarborgen volgt nu een breder verbod, namelijk op ongerichte reclame voor online kansspelen.

Reclame via internet, zoals sociale media, gerichte advertenties, directe mailings en televisie op aanvraag blijft toegestaan onder strenge voorwaarden. De kansspelaanbieders moeten actief voorkomen dat de reclame jongeren onder 24 jaar of andere kwetsbare groepen bereikt. Daarnaast moet worden aangetoond dat minstens 95 procent van de reclame personen heeft bereikt die 24 jaar of ouder was. Daar waar reclame wordt getoond, moeten mensen kunnen aangeven de reclame niet te willen zien.

Sponsoring valt ook onder het verbod op ongerichte reclame. Voor bestaande sponsorcontracten geldt een overgangstermijn. Dit biedt met name sportclubs financieel ruimte om andere sponsoren dan kansspelaanbieders aan te trekken. De overgangstermijn voor sponsoring van tv-programma’s en evenementen duurt tot 1 juli 2024. De sponsoring in de sportsector blijft toegestaan tot 1 juli 2025. Vanaf 1 juli 2025 is sponsoring door vergunde online kansspelaanbieders verboden.

In 2024 wordt de Wet kansspelen op afstand geëvalueerd. Dan wordt beoordeeld of de doelen van de regulering van online kansspelen worden bereikt. Door signalen dat de toename aan ongerichte reclame sinds 1 oktober 2021 impact heeft op jongeren en andere kwetsbare personen, was snelle bijsturing nodig. Daarom volgt er nu een verbod op ongerichte reclame.

De branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) steunt het streven van de minister om kwetsbare groepen te beschermen. Door nu al en in deze mate reclame te beperken, vrezen de kansspelaanbieders echter dat weer meer spelers bij illegale aanbieders gaan spelen. Met als risico dat de kwetsbare groepen die bescherming verdienen, juist slechter af zijn.

Helma Lodders (voorzitter van de VNLOK): ‘We hebben begrip voor de zorgen uit de samenleving dat reclame niet moet leiden tot meer probleemspelers. Dit besluit miskent echter het belang van reclame en het gaat voorbij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die aanbieders al nemen. Wij zijn sceptisch of dit besluit de bescherming biedt aan kwetsbare groepen. ‘

Volgens het jaarverslag 2022 van de Kansspelautoriteit speelt nu naar schatting 85 procent van de spelers bij legale aanbieders. Voor een groot deel speelden zij voorheen illegaal. Reclame heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Door het beperken van reclame, verwacht VNLOK dat weer meer mensen bij illegale aanbieders uitkomen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond