Deel dit artikel
-

‘Onderwijs software Google niet veilig genoeg’

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob raden het gebruik van Google Workspace en Google Workspace for Education (voorheen G Suite for Education) ten zeerste af, zo schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

In het onderwijs worden steeds meer (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, stellen de bewindslieden. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de keuze van veilige digitale leermiddelen en platforms, voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van leerlingen, studenten en docenten, en de naleving van privacywetgeving, waarvan de AVG de belangrijkste is.

Uit onderzoek blijkt dat er privacyrisico’s zijn bij het gebruik van Google G Suite en G Suite for Education. Een van deze risico’s betreft de omgang met metadata. Google heeft als standpunt dat zij zichzelf als enige verwerkingsverantwoordelijke ziet voor metadata. Dit betekent dat zij mag bepalen voor welk doel zij metadata verzamelen en op welke manier dat gebeurt. Ook heeft Google in de privacyovereenkomsten opgenomen dat zij de voorwaarden rondom metadata eenzijdig mag aanpassen, zonder de gebruiker om toestemming te vragen. Dat betekent dat onderwijsinstellingen die Google G Suite for Education gebruiken, geen of onvoldoende grip houden op wat er met deze gegevens gebeurt.

De scholen en onderwijsinstellingen zullen in de komende periode via de diverse informatiekanalen die hen ter beschikking staan (websites, nieuwsbrieven) vanuit SURF, SIVON, PO-Raad en VO-raad worden geïnformeerd en ondersteund. Ook wordt de Autoriteit Persoonsgegevens om advies gevraagd.

Overigens kunnen de scholen de Googleproducten gewoon blijven gebruiken, schrijven de onderwijsminsters.

Rijksambtenaren zullen geen gebruik maken van Google Workspace, schrijft minister Grapperhaus van Justitie in een andere Kamerbrief.

Foto Arenda Oomen voor Rijksoverheid

Deel dit bericht

1 Reactie

Hans Vos - Jenaplan Basischool De Lispeltuut

We moeten dit wel relativeren. Het gaat niet over de data (teksten, spreadsheets, presentaties enz). Dat is persoonlijk en veilig. Het gaat over metadata. Op onze school bijvoorbeeld werlken we in de obo en mibo werken met groepsaccounts en is dit dus niet relevant. In de bobo werken we met individuele leerlingaccounts, waaraan alleen een voor- en achternaam is gekoppeld. Die accounts worden aan het eind van de basisschool opgeheven. Dus daarvan is niets terug te voeren naar het individuele kind.

Wat is dan onveilig??

Hans Vos – De Lispeltuut, Lelystad

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond