Deel dit artikel
-

Opstelten en de Nederlandse Scholen winnen Big Brother Awards

De winnaars van de tiende editie van de Big Brother Awards zijn minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en de Nederlandse Scholen. Opstelten mocht gisteren de Publieksprijs mee naar huis nemen vanwege het in stand houden van de bewaarplicht, het doorzetten van zijn hackplannen, het structureel negeren van privacybezwaren en het verdacht maken van alle Nederlanders. De Nederlandse Scholen ontvingen de Expertprijs voor op grote schaal gegevens van kinderen uitwisselen met uitgevers van lesmateriaal.

Het is het derde jaar en de vierde keer dat Minister Opstelten een Big Brother Award krijgt. De rode draad in de motivatie voor de nominaties van de minister is het feit dat hij zijn inbreukmakende plannen stug doorzet en daarbij ‘zorgen van experts en Kamerleden en zelfs grondwettelijke bezwaren naast zich neerlegt’. Ook maakt het publiek, dat de winnaars mocht kiezen, zich duidelijk zorgen om de opmerking van Opstelten dat de opslag van gegevens van alle burgers noodzakelijk is, omdat er vooraf geen onderscheid gemaakt kan worden tussen verdachte en niet-verdachte burgers.

Opstelten is genomineerd vanwege het in stand houden van de bewaarplicht, terwijl hij zelf erkent dat deze in strijd is met Europese mensenrechtenverdragen, en dus de Grondwet. Hij is verder genomineerd voor het doorzetten van zijn hackplannen, ondanks bezwaren van onder andere het College Bescherming Persoonsgegevens en voor het langer willen opslaan van kenteken- en locatiegegevens die zijn verzameld door ANPR-camera’s.

Opstelten reageerde vandaag: ‘Ik aanvaard deze Big Brother Award met gepaste dank. Tegen de gevaren van misdaden als cybercrime, jihadisme en kinderporno moeten wij ons wapenen. Daar zitten wij als overheid bovenop. Zo nodig scherpen wij de wetgeving aan. Maar nieuwe en ruimere bevoegdheden voor politie en justitie zijn altijd aan strikte voorwaarden gebonden. Zoals een rechterlijke toets. Een zorgvuldige afweging staat voorop. Het belang van privacy speelt altijd een grote rol.’

De Big Brother Awards worden jaarlijks door de stichting Bits of Freedom uitgereikt aan een persoon, bedrijf, overheidsinstelling en voorstel, waarvan wordt gemeend dat deze persoonlijke privacy beperkt.

Initiatiefnemer Bits of Freedom heeft wetenschappers, columnisten, activisten en mensen uit het bedrijfsleven gevraagd om nominaties in te sturen. Uit de 13 inzendingen heeft het team van Bits of Freedom de drie genomineerden gekozen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond