Deel dit artikel
-

Provincie akkoord met aangepast bestemmingsplan voor datacenter Agriport

Nu de gemeente Hollands Kroon op verzoek van Noord-Holland het bestemmingsplan heeft aangepast, trekt de provincie haar eerdere bezwaar in. Hierdoor wordt de bouw van een nieuw datacenter ten westen van de A7 mogelijk.

De provincie stelt wel hoge eisen aan het nieuwe datacenter op het gebied van energievoorziening, watergebruik, het benutten van restwarmte en ruimtelijke inpassing. Afspraken hierover worden vastgelegd in de vergunning. De vergunning is nog niet aangevraagd.

Het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer trekt veel verkeer van en naar de A7. Voor de veiligheid en de doorstroming van dat verkeer zijn aanpassingen noodzakelijk aan de kruising Agriport-N239 en de kruisingen van de N239 met de op- en afritten van de A7. Een nieuw datacenter leidt tijdens en na de bouw tot extra verkeer. Totdat de kruising is aangepast, wil de provincie dat het extra verkeer een andere route neemt.

Steeds meer bedrijven en inwoners zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Zij vormen een essentieel onderdeel van onze digitale infrastructuur, maar hebben een flinke impact op het landschap, het water- en het energiesysteem. Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden en stelt daarom hoge eisen aan de komst van nieuwe datacenters.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond