Deel dit artikel
-

Provincie Noord-Holland als gemeente Hollands Kroon vragen rechter om duidelijkheid datacenters

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verschillen van mening over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters.

Het juridisch advies dat de provincie heeft gevraagd aan landsadvocaat Pels Rijcken is niet eenduidig. Pels Rijcken komt tot de conclusie dat de datacenters vergunningplichtig zijn en er onvoldoende aanknopingspunten zijn om te bepalen of het college van GS of B&W bevoegd gezag is.

Provincie en gemeenten verkennen samen de mogelijkheden om duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Deze duidelijkheid kan alleen worden verkregen door een uitspraak van de bestuursrechter. Ongeacht wie bevoegd gezag is, is dezelfde regelgeving van toepassing met betrekking tot de milieuaspecten van de vergunning.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond