Deel dit artikel
-

Site-eigenaren en adverteerders overtreden cookiewetgeving

De meerderheid van site-eigenaren en adverteerders informeren de gebruiker niet over de plaatsing van cookies. Ook wordt de gebruiker niet gevraagd om toestemming. Het is de vraag of nieuwe wetgeving op dit gebied verandering zal brengen.

De nieuwe Telecomwet, die formeel ingaat in mei, bepaalt onder meer hoe uitgevers, adverteerders en technologiebedrijven met cookies om moeten gaan. Zo zou volgens een Europese richtlijn consumenten zelf moeten bepalen welke informatie ze (aan wie) wel of niet weggeven.

Om zich voor te bereiden op deze nieuwe controlerende taak, heeft de OPTA laten onderzoeken wat de huidige praktijk is bij het gebruik van cookies. Dat bleek geen positief beeld.

Uit het onderzoek van de OPTA bleek dat de ondervraagden, nog voor het ingaan van de nieuwe richtlijn, de huidige wetgeving op dit gebied overtreden. Op dit moment is vastgelegd dat de partij die de cookie plaatst, de gebruiker moet informeren hierover. Ook is er een toestemmingsplicht voor third party cookies, vaak gebruikt voor gerichte reclame. De reden voor het niet informeren van de gebruiker, zou zijn omdat de ondervraagden vaak nog onbekend zijn met de huidige regelgeving.

Veel van de informatie die uit een cookie komt, wordt gekoppeld aan een naam of een IP-adres. Vaak wordt de informatie ook nog eens gebruikt om profielen op te stellen. Een kleine meerderheid geeft aan (53 procent) dat zij gebruikers niet informeren over het plaatsen van cookies voor gerichte reclame. Eveneens 53 procent vraagt gebruikers niet vooraf toestemming of het gebruik van de gegevens. Wordt er wel toestemming gevraagd, dan gebeurt dit vaak via de algemene voorwaarden.

Van de ondervraagde partijen krijgt 60 procent de gegevens voor gerichte reclame via een tussenpersoon. Een klein aantal respondenten (13 procent) geeft bovendien aan dat er respawning plaatsvindt.

In de nieuwe richtlijn worden de regels verder aangescherpt. Volgens het onderzoek van de OPTA is de huidige regelgeving genoeg om te voorzien in de rechten van de internetgebruikers. Wel is er een duidelijker overzicht nodig van de verantwoordelijkheden die de verschillende partijen op het gebied van cookiegebruik hebben, vooral wat betreft de handhaving.

Deel dit bericht

6 Reacties

Cookie Monster

Volgens mij moet bij die wetgeving dan 99% van alle CMSsen, en met name modules voor webshops, fora etc) herschreven worden. Die gebruiken immers cookies om hun sessie-id op te slaan… dus weigeren is geen optie.

Archie Karas

Ik vraag me af hoe ze dit willen gaan controleren, net als wat Cookie zegt lijkt het me dat alle webshops dan moeten ingrijpen. Echter lijkt het me onbegonnen werk om alles te controleren en de gebruiker is niet anders gewend dus die zullen niet zo snel klagen lijkt me?

Ik denk dat veel kleine tot middelgrote websites er wel weg mee kunnen komen om op de ‘oude’ manier weg te komen.

Ben echter geen expert op dit gebied en ben wel benieuwd naar een visie/mening van iemand die werkt op dit gebied.

Pieter

Het is ook te gek voor woorden die wet, cookies zijn volstrekt ongevaarlijk en de ‘paranoide’ gebruiker kan ze eenvoudig zelf verwijderen na een sessie.

Niels Willems

Het is natuurlijk ook belachelijk dat reclame aansluit op je behoeften bij al die sites die je gratis kunt gebruiken.

Donny

Zoals het er nu uitziet heeft de aanpassing in de nieuwe Telecom wet betrekking op third-party cookies zoals de cookies die gezet worden via affiliate netwerken en Google adwords. Maar ook door bijvoorbeeld Google Analytics. Voor de plaatsing van deze cookies zal expliciet toestemming gevraagd en gegeven moeten worden en dit is waar de schoen wringt.

De huidige wetgeving geeft al aan dat de bezoekers in elk geval geïnformeerd moeten worden over de plaatsing van cookies, al dan niet third-party. Dit gebeurd meestal in de disclaimer of privacy statement van een website. Maar volgens bovenstaand onderzoek is dit dus niet het geval.

Gert

@donnie Google Analytics gebruikt alleen first party cookies.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond