Deel dit artikel
-

Uitstel voor ePrivacy Verordening

De zogeheten ePrivacy Verordening, niet te verwarren met de Algemene verordening gegevensbescherming, treedt naar alle waarschijnlijkheid nog niet in 2018 in werking. Dat meldt Thuiswinkel.org.

Er waren geluiden dat deze verordening, die betrekking op heeft op de vertrouwelijkheid van de inhoud van elektronische communicatiegegevens, tegelijk met de AVG (mei 2018) van kracht zou worden. Het lijkt nu eerder 2019 te worden.

In oktober heeft de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement al wel een geamendeerde versie van de ePrivacy Verordening aangenomen. Maar nog tijdens een hoorzitting voor deskundigen hebben Duitse regeringsfunctionarissen laten weten dat het wetgevingsproces niet voor de zomer (of zelf de herfst) van 2018 wordt afgerond.

De ePrivacy Verordening garandeert de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en de vertrouwelijkheid van communicatie, in de elektronische communicatiesector. Hij heeft ook betrekking op de regelgeving rond cookies, direct marketing en metadata, de zogenoemde datagegevens over communicatie.

Deze verordening zorgt voor een herziening van de huidige ePrivacy Richtlijn, die voor het laatst in 2009 is aangepast.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond