Deel dit artikel
-

OR XS4ALL niet ontvankelijk verklaard in zaak tegen KPN

De ondernemingskamer heeft de or van XS4ALL niet ontvankelijk verklaard in zijn conflict met moeder KPN. KPN hoeft zijn plannen om het merk op te heffen niet in te trekken en er komt evenmin een enquêteonderzoek.

De partijen liggen al met elkaar overhoop sinds begin 2019 KPN bekend maakte een nieuw merkenbeleid te voeren, waarin XS4ALL verdwijnt, maar KPN wel dezelfde kwaliteit blijft bieden. Inmiddels is er buiten XS4ALL al een alternatieve provider opgericht, waarmee de druk op de ketel nog verder is toegenomen.

De or van XS4ALL spande in november een zogeheten WOR-procedure aan tegen KPN. Het personeel was van mening dat de medezeggenschap in het adviestraject voor de samenvoeging van XS4ALL en KPN niet naar behoren was verlopen. Daarnaast begon de or in november ook nog een enquêteprocedure, waarmee men wilde aantonen dat er redenen waren om te twijfelen aan een juist beleid. Beide zaken dienden eind november bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

De ondernemingskamer veegt nagenoeg alle argumenten van het or van tafel. In de huidige plannen zal dochter XS4ALL als relatief zelfstandig onderdeel van het KPN-concern verdwijnen. Dat is een verstrekkend besluit met ingrijpende gevolgen voor XS4ALL. Maar de ondernemingskamer wil  geen oordeel vellen over voor- en nadelen van het besluit tot integratie. ‘Het is niet aan de Ondernemingskamer om te bepalen wie hier gelijk heeft.’

KPN heeft in elk geval genoegzaam de beweegredenen toegelicht die het bedrijf hebben doen besluiten om haar voorheen bestaande multibrand strategie te wijzigen in een single-brand strategie. De or heeft daarover ook positief geadviseerd en meende aanvankelijk dat dit besluit ‘uitlegbaar en goed beredeneerd is’, aldus zijn nieuwsbericht van 11 januari 2019.

De Ondernemingskamer ziet niet in waarom migratie niet haalbaar zou zijn, of de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten irreëel zouden zijn, of zal leiden tot een verlies van klanten in een mate die XS4ALL niet heeft voorzien.

De omstandigheid dat een belangrijk deel van het managementteam van XS4ALL bestaat uit personen die in dienst zijn of waren van KPN is, anders dan de ondernemingsraad stelt, niet onwenselijk. Ook merkt de Ondernemingskamer op dat de ondernemingsraad februari 2019 positief heeft geadviseerd over de benoeming de nieuwe algemeen directeur van XS4ALL. ‘Het gaat erom of het management van XS4ALL zich laat leiden door het belang van XS4ALL en haar onderneming. De Ondernemingskamer heeft geen reden daaraan te twijfelen.’

Het verwijt dat KPN er naar zou streven om door XS4ALL een ‘buitensporig rendement’ op korte termijn te behalen en niet bereid is te investeren in lange termijndoelstellingen, is geen grond voor toewijzing van het enquêteverzoek, zo oordeelt de Ondernemingskamer.

De ondernemingsraad heeft geen concrete voorbeelden genoemd van nieuwe diensten die XS4ALL vanwege beperkingen opgelegd door KPN niet heeft kunnen ontwikkelen of vermarkten, stelt de ondernemingskamer was. Het besluit om niet verder te investeren in co-locatie- en hostingdiensten is genomen door het management van XS4ALL en berust op een analyse van de desbetreffende marktsegmenten.

De Ondernemingskamer ziet verder ook onvoldoende aanknopingspunten voor het standpunt van de ondernemingsraad dat bij XS4ALL een onverantwoord personeelsbeleid wordt gevoerd. Dat volgt ook niet uit het feit dat in 2018 sprake is geweest van een personeelsstop in verband met een reorganisatie binnen het KPN-concern.

De nieuwe CEO Joost Farwerck lijkt overigens genegen om verder te praten met de or, zo vertelde hij aan De Telegraaf. ‘Dat XS4all uiteindelijk op dezelfde technologie moet rusten als KPN, is voor mij klaar als een klontje. Maar hoe we die krachten moeten bundelen, vind ik wel een belangrijke discussie. De vraag die nu bij de rechter ligt, gaat eigenlijk over of we ons nou wel of niet mogen bemoeien met XS4ALL en of we dingen kunnen integreren.’

Hij vervolgt: ‘Het zijn mensen met goede intenties en ik vind het pure armoede dat we bij die Ondernemingskamer terecht zijn gekomen. Ik voel me CEO van KPN, maar ook van XS4aLL. Tegen de medewerkers heb ik gezegd dat wat de uitspraak ook is, dit als verlies voelt. We moeten toch met elkaar aan tafel om de samenwerking verder vorm te geven.’

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond