Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Twente

1,2 miljoen voor UT-onderzoek 21e eeuwse vaardigheden

Universitair docent Alexander van Deursen en prof. Ton de Jong van de UT (faculteit BMS, instituut CTIT) hebben twee onderzoekssubsidies van NWO, in totaal ter waarde ruim 1,2 miljoen euro, in de wacht gesleept voor onderzoek op het gebied van ‘Human Capital: 21e eeuwse vaardigheden’. Het gaat om twee onderzoeksprojecten: 21e eeuwse beroepstechnische vaardigheden en het project eSkills.

Hoe kan het onderwijs gedurende ons hele leven het beste inspelen op de veranderende eisen van de samenleving en arbeidsmarkt? Deze vraag willen de NWO en de overige financiers graag laten onderzoeken. In vier nieuwe projecten op verschillende terreinen zijn subsidies verstrekt: voor de basisschool, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en voor digitale vaardigheden op de werkvloer. De projecten worden uitgevoerd door onderzoekers samen met minimaal één partner uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, overheid of het onderwijs.

In totaal is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vier projecten. Ongeveer de helft van de subsidie gaat naar de twee projecten van de Universiteit Twente. 760.000 is toegewezen aan De Jong voor zijn onderzoek naar 21e eeuwse beroepstechnische vaardigheden en Van Deursen ontvangt 500.000 voor het project ‘eSkills’.

21e eeuwse beroepstechnische vaardigheden

De Jong richt zich met zijn onderzoek op zogenaamde 21e eeuwse beroepstechnische vaardigheden. Hierbij gaat naast traditionele vaardigheden waarover deze studenten moeten beschikken vooral ook over reflectie op hun werkzaamheden en het werken aan complexe problemen in teamverband. Het onderzoek van De Jong heeft als doel een beter begrip te krijgen van het proces hoe deze vaardigheden worden opgedaan. Ook digitale tools die studenten gebruiken worden geëvalueerd in het onderzoek.

ESkills

Het gehonoreerde project van Van Deursen richt de aandacht op de zogenaamde eSkills (digitale vaardigheden van de beroepsbevolking). Zijn onderzoek richt zich op het creëren van een ondersteunende omgeving voor werknemers door vast te stellen welke werknemers welke vaardigheden nodig hebben, waarop eSkills onderwijs en training zich dient te richten, welke situationele factoren van invloed zijn op het niveau van eSkills (bijvoorbeeld het soort werk, de rol van collega’s en informele relaties, trainingen, etc.) en waarin opgestelde aanbevelingen kunnen resulteren

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht