Industry Wire

Geplaatst door Nexus

Nieuw platform brengt disruptie naar de zorg door gegevensuitwisseling fundamenteel anders aan te pakken

Nexus, een van de grootste leveranciers van Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s) van Europa en tech startup Founda geven op geheel vernieuwende wijze invulling aan samenwerking en innovatie in de zorg. Nexus ontsluit hun systeem via het koppelplatform van Founda waardoor ziekenhuizen en zorgprofessionals (onafhankelijk van softwareleverancier) laagdrempelig digitaal gegevens kunnen delen. Zowel informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen als het aansluiten van talloze zorgapplicaties en eHealth oplossingen wordt hierdoor eenvoudig. Behalve de innovatieve technologie is de aanpak onderscheidend: er zijn geen integratiekosten.

In het huidige zorglandschap komen opschaling van eHealth en andere innovatieve oplossingen nauwelijks van de grond. Een belangrijke barrière zijn de hoge kosten voor de technische integratie die voor elke toepassing opnieuw gedaan wordt. Founda en Nexus nemen deze barrière weg met de samenwerking rondom het nieuwe Founda koppelplatform. Dankzij dit partnership krijgen alle zorginstellingen die het Nexus EPD gebruiken in één keer de mogelijkheid om samen te werken met de vele zorgapplicaties en eHealth oplossingen die verbonden zijn aan het Founda koppelplatform. Daarnaast sluiten wekelijks nieuwe zorgapplicaties- en eHealth oplossingen aan, die daarmee direct bereikbaar worden voor alle zorginstellingen die het Nexus EPD gebruiken.

Structurele gegevensuitwisseling in de zorg

Founda ontsluit bronsystemen (als huisarts informatiesystemen (HIS) of EPD’s) door herbruikbare en schaalbare connecties te maken en te ontsluiten op basis van zorgstandaarden via het koppelplatform. Zorginstellingen wisselen gegevens uit tussen bronsystemen onderling of met zorgapplicaties. Deze infrastructuur faciliteert samenwerking en innovatie tussen o.a. ziekenhuis, huisarts, laboratorium of vele softwareoplossingen.

Nexus heeft de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om een toekomstbestendige epd-suite te ontwikkelen die inspeelt op de behoefte van vandaag en altijd open staat voor innovatie. Fred Hiddinga, algemeen directeur van Nexus: “Onze open systemen spelen daarin een zeer belangrijke rol. Naar overtuiging van Nexus zijn open systemen randvoorwaardelijk om zorginstellingen te bedienen in hún ICT-ambities. Want de compleetheid van onze software-suite staat los van onze bereidwilligheid om ook met derde innovaties te koppelen. Met de participatie in het Founda platform onderstrepen we nogmaals onze visie op openheid, samenwerking en innovatie.”

Enorme kans voor eHealth en andere applicaties

Founda biedt een gestandaardiseerde manier van communiceren en integreren (door middel van een eenvoudige, maar rijke, API). Zorgapplicaties integreren eenmalig met Founda en kunnen daarna direct hun diensten aanbieden aan een groot aantal ziekenhuizen, huisartsen of andere zorginstellingen.

Hierdoor hebben zorginstellingen als het ware een menukaart voor laagdrempelige adoptie van slimme innovaties en wordt tegelijk aan de applicatiebouwers een groter (en zelfs internationaal) bereik geboden. Door deze wisselwerking profiteert de zorg van structureel lagere kosten, toegang tot innovatie en verbeterde interoperabiliteit.
Wilco Schuttelaar, CEO van Founda licht toe: “Met het Founda platform zetten we de grenzen open voor laagdrempelige innovatie in het zorglandschap en elimineren we de bekende restricties voor systeemintegraties. Juist door de menukaart aan zorgvernieuwingen zowel praktisch- als kostentechnisch toegankelijk te maken voor ieder type zorginstelling, ontsluiten we hiermee het enorme potentieel van talloze eHealth-applicaties.”

Ontbreken van integratiekosten stimuleert innovatie

Het ziekenhuis betaalt alleen bij daadwerkelijk gebruik van de applicatie een kleine fee, maar hoeft geen voorinvestering te doen. Instellingen kunnen daardoor eenvoudig koppelen, applicaties vergelijken en kiezen voor de best passende oplossingen.  Hiermee zorgt de samenwerking tussen Nexus en Founda voor een enorme boost aan innovatie binnen de zorg. Chris Oomen, ondernemer en investeerder in de zorg is nauw betrokken bij Founda: “Het Founda platform brengt de langverwachte verbetering op het gebied van koppelbaarheid van IT in de zorg. Omdat Founda een oplossing biedt op verschillende niveaus zullen de kosten voor partijen structureel worden verlaagd terwijl de zorg laagdrempelige toegang tot innovatie verkrijgt: een win-win.”

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht