Industry Wire

Geplaatst door VIA

Nieuw onderzoek diversiteit in tv-reclame: positieve verschuiving maar er valt nog veel te winnen

Amsterdam, 6 oktober – Ondanks alle inspanningen en initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie, blijkt uit nieuw onderzoek dat de reclame-industrie nog moeite heeft een juiste balans te vinden in diversiteit, inclusie en stereotypering in tv-reclames. Het onderzoek dat in opdracht van Stichting ReFrame, bvA en VIA door Kantar is uitgevoerd, laat zien dat er nog veel te winnen valt, met name op het gebied van stereotypering en representatie.

Het vandaag gepresenteerde onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2020 waarin Kantar 420 STER-reclames op het gebied van representatie en stereotypering had geanalyseerd. Uit dit onderzoek bleek dat er nog veel te winnen viel op het gebied van diversiteit en stereotypering. Zo kwamen Nederlanders met kleur vaak voor in reclames, maar was de rol die ze speelden vaak van ondergeschikt belang. Het nieuwe onderzoeksrapport concludeert dat sindsdien meer Nederlanders van kleur een meer zichtbare en actieve rol in tv-reclames hebben gekregen, maar de onderzoekers benadrukken dat dit niet voldoende is.

Diversiteit gaat verder dan kleur
Eline Boon en Niki Schroeder, onderzoekers Kantar: “Het enkel laten zien van diversiteit in kleur, etniciteit of culturele achtergrond heeft geen impact op de effectiviteit van reclame. Diversiteit en inclusie is namelijk veel breder. Denk aan de vertegenwoordiging van vrouwen, van verschillende leeftijdsgroepen of mensen met een beperking. Hier is nog veel terrein te winnen. Zo is de leeftijdsgroep 20 tot 39 jaar de best vertegenwoordigde groep in de reclames, terwijl dit niet klopt met de leeftijdsverdeling in Nederland.

Traditionele rol vrouwen
Ook bij het portretteren van vrouwen is er volgens de onderzoekers nog veel winst te behalen. Vrouwen blijken het minst tevreden met hoe ze worden afgebeeld. Ze krijgen vaak nog een traditionele rol toegedicht. Bovendien zijn ze minder vaak in beeld en krijgen ze minder schermtijd dan mannen. De reden daarvoor is volgens de onderzoekers vooral dat de grote meerderheid van de beslissers aan de makerskant (de adverteerders en bureaus) wit en man is. Dit zorgt mogelijk voor een eenzijdige blik op personages.

Concreet advies
Om de markt te helpen met de creatie en productie van inclusieve reclames, bevat het onderzoeksrapport dit keer ook concrete adviezen. Een bewuste keuze aldus bestuurslid-VIA, Baba Touré: “Het eerste onderzoeksrapport heeft de markt in beweging gebracht. Veel bureaus hebben intern councils opgezet om te beoordelen of werk voldoende inclusief is. Stichting Reframe is opgericht, initiatieven als het educatie programma PlusPlusOne zijn ontstaan, op congressen en bijeenkomsten is diversiteit een kernonderwerp, er is er meer aandacht voor onboarding en mentorship binnen bureaus en in de ontwikkeling van campagnes – van onderwerp tot casting – zijn goede resultaten geboekt. De beweging is positief en vol goede intenties. Merken durven zich meer uit te spreken, maar het is helaas nog niet voldoende. Door in dit nieuwe rapport meteen ook concrete adviezen aan te dragen, willen we de markt helpen deze punten te verbeteren. Er is nog een lange weg te gaan, maar gelukkig leent ons vak zich bij uitstek voor positieve gedragsverandering.”

Vervolgstappen
Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten in Capital C kondigt ReFrame een eerste training aan die aan de industrie wordt aangeboden in samenwerking met VIA, bvA, ADCN, MWG en Kantar. De training vindt plaats bij Capital C op donderdag 8 december van 09.30u tot 12.00u. Tijdens de training – voor alle disciplines in marketing – werken professionals aan diepere kennis en bewustzijn over de oorzaken van de in het onderzoek gepresenteerde uitdagingen. Experts delen ervaringen en best practices uit de praktijk en er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van vaardigheden en oplossingen voor inclusieve marketing. Stichting ReFrame zal begin 2023 officieel van start gaan met een uitgebreider programma aan trainingen, content, tools en onderzoek.

Aanmelden voor de training op 8 december kan hier

Einde persberichtDe onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden.

Over ReFrame
Stichting ReFrame is de nieuwe naam van het in 2020 gestarte initiatief Dutch Marketing Diversity: een samenwerking van meer dan vijftien organisaties en platformen in de branche. Begin 2023 gaat Stichting ReFrame officieel live met een fonds en programma door en voor alle bedrijven in de industrie. Het doel is om de industrie diverser en marketing inclusiever te maken, door collectief te werken aan betere representatie en de ontwikkeling van DEI kennis, vaardigheden en cultuur. ReFrame werkt aan vier programmapijlers: Onderzoek, Talent, Professionals en Output.


Over Kantar
Kantar is ’s werelds toonaangevende bedrijf op het gebied van marketingdata en analytics. Wij hebben een volledig, uniek en diepgaand inzicht in hoe mensen denken, voelen en handelen; wereldwijd én lokaal in meer dan 90 markten. Dankzij de combinatie van de diepgaande expertise van onze mensen, onze databronnen en benchmarks en onze innovatieve analyses en technologie helpen we onze klanten mensen te begrijpen en groei te creëren.

Over bvA
bvA is de enige vereniging in Nederland van uitsluitend adverteerders. We zijn een netwerk van merkleiders, waarbinnen leden het onderlinge contact kunnen verstevigen en hun kennis kunnen vergroten. We zetten ons in voor een transparant, creatief en innovatief communicatie-ecosysteem. Door lid te zijn van bvA worden merken, merkleiders en hun business merkbaar sterker. Voor meer informatie: www.bva.nl

Over VIA
VIA is hét netwerk dat de hele marketingketen verbindt en samen met de in totaal 260 leden de markt vooruithelpt. Een netwerk waarin plaats is voor data, media, creatie en technologie en voor iedereen in de branche. Van CEO’s tot starters en van professionals werkzaam bij adverteerders, media-, reclame- en communicatiebureaus en ad-techplatformen tot exploitanten en uitgevers. Want wij geloven dat verbinding de motor van vooruitgang is. Voor meer informatie: vianederland.nl

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht