Industry Wire

Geplaatst door TU Twente

AI-PROGRAMMA ROBUST KRIJGT NWO-IMPULS VAN 25 MILJOEN EURO

ROBUST, een initiatief vanuit het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), wordt getrokken door de UvA in samenwerking met 51 partners waaronder de Universiteit Twente. Het programma gaat het Nederlandse artificiële intelligentie (AI) ecosysteem verder versterken met een nieuwe impuls voor fundamenteel AI-onderzoek. Binnen het programma gaat de UT samenwerken op de gebieden van data-analyse voor midden- en kleinbedrijven, de energietransitie en de gezondheidszorg.

De extra investering van 25 miljoen euro komt voort uit een NWO-call die tot stand kwam op initiatief van de Nederlandse AI Coalitie. De call heeft betrekking op het betrouwbaar en inzichtelijk maken van de werking van AI. Naast NWO dragen alle deelnemende bedrijven en kennisinstellingen bij aan ROBUST. Het totaalbudget voor ROBUST bedraagt ruim 87 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ROBUST programma zal de samenwerking vormgeven op disseminatie, consolidatie en valorisatie van resultaten, en het behouden van talent voor Nederland. Dit draagt bij aan de ambitie uit de Strategie Digitale Economie van het kabinet om internationaal voorop te lopen bij de mensgerichte ontwikkeling en toepassing van de digitale sleuteltechnologie AI.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht