Industry Wire

Geplaatst door ACM

Betere samenwerking in Europa bij aanpak consumentenproblemen

De samenwerking binnen Europa bij de aanpak van grensoverschrijdende consumentenproblemen wordt effectiever omdat vanaf vandaag nieuwe regels van kracht zijn. Alle autoriteiten beschikken nu over dezelfde bevoegdheden als zij onderzoek doen naar consumentenproblemen, zoals het opleggen van boetes aan bedrijven die de regels overtreden. Dit maakt dat de consument binnen Europa beter beschermd is. Voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verandert er in de praktijk weinig, aangezien de ACM al over de meeste van deze bevoegdheden beschikte.

Europese samenwerking aanpak consumentenproblemen

De CPC-Verordening vormt de basis voor de samenwerking van consumentenautoriteiten uit de verschillende landen binnen de Europese Unie en Noorwegen en IJsland. CPC staat voor Consumer Protection Cooperation. Omdat alle autoriteiten in het CPC-netwerk nu vergelijkbare bevoegdheden hebben, kan de samenwerking nog intensiever worden. Met name bij de aanpak van bedrijven die in verschillende EU landen consumentenproblemen veroorzaken. Het CPC netwerk kan dan een gezamenlijke actie starten om het bedrijf te dwingen te stoppen met de overtredingen. Doet het bedrijf dat niet, dan riskeert het boetes in verschillende lidstaten. Bij overtredingen die spelen in een groot aantal Europese landen kan ook de Europese Commissie zo’n gezamenlijke actie starten. De gezamenlijke aanpak is vaak succesvol, zoals bijvoorbeeld in het geval van Airbnb en Booking.com.

Europees netwerk van consumentenautoriteiten

Binnen CPC werken de Europese consumentenautoriteiten samen bij de aanpak van grensoverschrijdende consumentenproblemen. Als bijvoorbeeld Nederlandse consumenten problemen hebben met een Franse online aanbieder, dan kan de ACM aan de Franse consumentenautoriteit vragen om tegen dit bedrijf op te treden. Dit verzoek is niet vrijblijvend. De Franse autoriteit moet dan in actie komen, maar mag wel zelf bepalen op welke manier.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht