Industry Wire

Geplaatst door Bridgestone

Bridgestone en Microsoft innoveren samen: intelligent bandencontrolesysteem voor meer veiligheid

Brussel, 30 juni 2020 – Bridgestone, ’s werelds grootste banden- en rubberfabrikant, werkt samen met Microsoft aan een wereldprimeur: een monitoringsysteem dat real time schade aan banden kan opsporen. Een nuttige innovatie, want uit onderzoek blijkt dat bandenschade aan de basis ligt van ongeveer 30 procent van de auto-ongevallen veroorzaakt door technische storingen.

Ontbrekende luik bij bandenproblemen
Over het algemeen zijn er vijf soorten bandenproblemen: onvoldoende druk, verouderde banden, ongewone slijtage, schade door stoepranden en kuilen of voorwerpen op de weg. Voor de meeste problemen bestaat er al een betrouwbare aanpak. Zo zijn bandenspanningscontrolesystemen (TPMS) sinds 2012 verplicht in alle nieuwe auto’s: deze helpen automobilisten om problemen door een te lage bandendruk te voorkomen. Regelmatig onderhoud en een tijdige bandenwissel beschermen dan weer tegen slijtage en ouderdom.
Wat mist in de veiligheidsaanpak is de schade aan banden die je vaak niet kan zien zonder een grondige, handmatige inspectie maar die wel op elk moment kan opduiken. Niet alleen kunnen beschadigde banden tot ernstige ongelukken leiden, ze hebben ook een negatieve impact op andere auto-onderdelen, denk aan schade aan de wielen, en op die manier voor gevaar zorgen.
Bridgestone reikt hiervoor een oplossing aan met het ‘Tyre Damage Monitoring System’, een systeem dat de banden continu monitort en de bestuurder real time op de hoogte brengt van opgelopen schade. Het systeem werkt via een connected platform (MCVP) met bestaande sensorgegevens van al geïnstalleerde hardware, en gebruikt algoritmes om gebeurtenissen te detecteren die het bandoppervlak en het karkas kunnen beïnvloeden. De bestuurder wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van het gevaar en kan ingrijpen om de situatie te verhelpen. Op dit moment is er nog geen gelijkwaardig monitoringsysteem op de markt waarbij je niet eerst bijkomende hardware moet installeren.

Structurele oplossing
Dit waarschuwingssysteem voor schade aan banden heeft nog andere voordelen. Zo geeft het systeem aan wanneer én waar er schade is opgelopen. Dankzij deze monitoring kunnen de instanties die bevoegd zijn voor het wegenonderhoud meer inzicht krijgen in de toestand van de wegen, met een precieze locatie van kuilen of andere gevaren. Ook hebben toekomstige autonome voertuigen baat bij dit systeem, gezien voertuigen informatie over lokale gevaren doorgeven aan elkaar of aan cloud data stores.

Momenteel is Bridgestone’s nieuwe Tyre Damage Monitoring System beschikbaar voor alle OEM’s van voertuigen die MCVP gebruiken. Dankzij dit partnerschap met Microsoft kan Bridgestone zijn oplossing verder ontwikkelen om zo te voldoen aan de eisen van de belangrijkste OEM-partners wereldwijd.

Digitaal samenwerken voor mobiliteit van de toekomst
Op het MCVP cloud-gekoppelde, horizontale platform voor digitale toepassingen kunnen verschillende oplossingen voor de klant worden gebouwd, zoals infotainment in het voertuig, geavanceerde navigatie, autonoom rijden, telematica en voorspellingsdiensten en over-the-air updates (OTA).

MCVP biedt Bridgestone een digitale infrastructuur om gekoppelde mobiliteitsoplossingen te versnellen en toegang te geven tot diverse Microsoft Azure cloud-, AI- en IoT-mogelijkheden. Dankzij de samenwerking met Bridgestone kan Microsoft zijn netwerk van ondersteunende partners uitbreiden. Bovendien kunnen klanten van het MCVP deze partneroplossingen integreren in hun eigen aanbod.

Laurent Dartoux, CEO en President Bridgestone EMIA: “Omdat het digitale zo’n grote rol speelt in wat we vandaag de dag bij Bridgestone doen, is het noodzakelijk om samen te werken met toonaangevende spelers die onze behoeften vandaag én morgen kunnen ondersteunen. Door de samenwerking met Microsoft kunnen we ons bandenmonitoringsysteem ter beschikking stellen voor miljoenen bestuurders en hen zo meer veiligheid en zekerheid bieden.”

“Microsoft werkt samen met mobiliteitsbedrijven in hun transformatie tot slimme mobiliteitsdienstverleners. Met het Microsoft Connected Vehicle Platform willen we bedrijven helpen om sneller veilige en gepersonaliseerde connected mobiliteitservaringen te delen. Met behulp van MCVP heeft Bridgestone een Tyre Damage Monitoring System ontwikkeld dat de verkeersveiligheid sterk verhoogt. Dit bewijst nogmaals hoe de samenwerking tussen marktleiders tot nieuwe zakelijke kansen kan leiden”, aldus Tara Prakriya, General Manager, Azure Mobility en Microsoft Connected Vehicle Platform bij Microsoft.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht