Industry Wire

Geplaatst door Codam Coding College

Codam Coding College ontvangt NRTO keurmerk, eerste stap in erkenning innovatieve onderwijsinitiatief.

Codam heeft op 29 juli 2021 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Codam voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Codam aantonen dat zij voldoet aan de hoge eisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met studenten en deskundigheid.

**Keurmerk geeft zekerheid in kwaliteit van het onderwijs**
Het allergrootste obstakel dat veel mensen die zich willen laten omscholen ervaren is het feit dat veel innovatieve onderwijsinstellingen niet erkend zijn. Zonder accreditatie worden deelnemers niet aangemerkt als student en kunnen zij dus geen gebruik maken van studentenvoordelen zoals studiefinanciering, het ov-reisproduct, studentenhuisvesting en/of kinderopvangtoeslag.

Om de toegankelijkheid en de kwaliteit te borgen pleiten innovatieve onderwijsinitiatieven voor erkenning voor onderwijsinitiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan kansengelijkheid, inclusie en het verminderen van tekorten op de arbeidsmarkt.

“‘Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Met dit keurmerk kunnen studenten en organisaties vertrouwen hebben in ons vermogen om een opleiding van topkwaliteit aan te bieden” verteld Yasmine Najja-Brouwer, Marketing Manager bij Codam.

**Codam, peer-to-peer, divers en future-proof **
Codam heeft een uniek en toegankelijk peer-to-peer onderwijsmodel dat het mogelijk maakt een grote en diverse groep studenten op een effectieve en schaalbare manier op te leiden tot software ingenieurs. Bij Codam vinden studenten met de meest uiteenlopende achtergronden en van alle genders hun plek. Velen van hen hadden nooit gedacht dat een programmeur opleiding iets voor hen zou kunnen zijn of dat ze ervoor in aanmerking zouden komen.

*Vandaag de dag kent de school 280 actieve studenten studenten;
*Studenten krijgen nog tijdens hun studie gemiddeld drie banen aangeboden;
*Studenten vinden na hun afstuderen gemiddeld binnen een maand een baan;
*Afgestudeerden verdienen gemiddeld 35.000 – 40.000 euro per jaar met hun eerste baan.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht