Industry Wire

Geplaatst door COMCAM

COMCAM beste bedrijf in Energy Portfolio Management

Rotterdam, 20161014 — COMCAM BV is door de Nationale Business Succes Award uitgeroepen tot branchewinnaar 2016 in de branche van Energy Portfolio Management. Het bedrijf heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming in energieportfoliomanagement, met een zeer sterke positionering. ‘COMCAM heeft door haar ruime ervaring uitstekende resultaten voor haar klanten geboekt en een klinkende reputatie opgebouwd.’

Als een van de leidende bedrijven in de nieuwe branche van Energy Portfolio Management regelt COMCAM (Commodities Consulting & Asset Management) contracten tussen energieleveranciers en bedrijven die voor beide partijen interessant zijn. Zij fungeert hierin als onafhankelijk partner zowel aan de leveranciers- als aan de afnemerskant, waarbij zij samenwerkt met een netwerk van specialistische partners. Het concern is opgericht in Duitsland in 2010. Het Nederlandse COMCAM BV is gevestigd in Vlissingen en is in heel Nederland actief.

De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in COMCAM BV een leidende en uiterst innovatieve onderneming, die met haar specialistische dienstverlening uniek is in Nederland en wellicht in heel Europa.

Onmogelijk te kopiëren

De jury prijst met name COMCAM’s grote kennis van energiebeursproducten internationaal, maar ook van de mogelijkheden om beursinkoop voor haar gebruikers te bewerkstelligen en gebruikers toegang te verschaffen tot de beurs die dat op eigen kracht niet kunnen. ‘De combinatie van specialistische kennis, ervaring, toegang tot alle partijen, onafhankelijkheid en de gekoppelde dienstverlening is zo uniek dat het voor andere partijen moeilijk of zelfs onmogelijk is deze als totaal te kopiëren. Hiermee creëert COMCAM zich een sterke marktpositie.’

Daarnaast is haar hele aanpak en dienstverlening doortrokken van een visie op vergroening, gezien vanuit aanbieder en gebruiker. De optimale inzet van bijvoorbeeld zonne-energie en van vermogens van elektrische auto’s voor piekbelasting waar dat mogelijk is, levert gebruikers grote besparingen op en leveranciers meer gelijkmatige afzetprofielen. COMCAM kan zo zeer korte terugverdientijden realiseren: enkele jaren in plaats van de gangbare 10+ jaar voor zonnepanelen. ‘COMCAM ziet nu al de grote nieuwe ontwikkelingen die zich op de energiemarkten gaan voordoen. Deze trends tijdig signaleren en diensten ontwikkelen om deze te kunnen managen – COMCAM is er nu al mee bezig’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie.

‘COMCAM BV is uniek in Nederland en daarbuiten. Een relatief jonge onderneming met grote kennis en ervaring, opgedaan in eerdere posities. Gedreven en vol geloof in de toekomst wordt geïnvesteerd in groei en ontwikkeling. Een dienstverlener die voor alle partijen de beste oplossingen aanreikt op basis van zeer specialistische kennis en knowhow. Zonder twijfel de winnaar in deze branche!’

Meer informatie: www.comcamenergy.com

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht