Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Twente

“Digitale vaardigheden zijn van cruciaal belang, maar onderwijs in digitale geletterdheid is vaak gebrekkig en ongelijk”

Leren en werken worden steeds meer gedigitaliseerd. Europese experts op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt beschouwen de kwaliteit en doeltreffendheid van initiatieven ter bevordering van digitale vaardigheden echter als vaak gebrekkig en als ongelijk. De experts, die werden geïnterviewd tijdens de COVID-19-pandemie, waren het erover eens dat deze wereldwijde crisis een ‘wake-up call’ was voor regeringen om hun digitale behoeften opnieuw te beoordelen en meer te investeren in onderwijs over digitale geletterdheid voor iedereen.

Toegang tot de nodige tools, middelen en onderwijs om digitale vaardigheden onder de knie te krijgen, varieert sterk van persoon tot persoon, en tussen en binnen landen. Volgens de Europese experts die in een recent ySKILLS-rapport zijn geïnterviewd, is de ontwikkeling van strategieën voor het verminderen van bestaande ongelijkheden – die zijn versterkt door digitalisering – van cruciaal belang. De experts dachten verder na over wat iemand ‘digitaal vaardig’ maakt, de rol van digitale vaardigheden in de toekomst en hoe digitale vaardigheden worden bevorderd in hun respectievelijke landen, namelijk Estland, Finland, Duitsland, Italië, Polen en Portugal.

Tijdens de interviews in mei 2020, toen de COVID-19-crisis Europa en de hele wereld al op ongekende manieren had getroffen, waren de experts het erover eens dat de situatie een ‘wake-up call’ zou kunnen zijn voor regeringen om hun digitale behoeften opnieuw te beoordelen en meer te investeren in onderwijs in digitale geletterdheid voor iedereen. Een ander gedeeld idee was dat de ontwikkeling van digitale vaardigheden en de bevordering van digitale geletterdheid niet alleen betrekking hebben op het formele onderwijs en dat strategieën ter ondersteuning van de ontwikkeling van digitale geletterdheid onder ouderen, werkzoekenden en burgers in het algemeen een prioriteit zijn in tijden waarin steeds meer alledaagse activiteiten digitaal verlopen. Tegen deze achtergrond onderstrepen de deskundigen in het onderwijs en de arbeidsmarkt de noodzaak van samenwerking tussen verschillende sectoren (bijvoorbeeld de academische wereld, het maatschappelijk middenveld, regeringen, beleidsmakers). Dit zou moeten leiden tot gecoördineerde en samenhangende beleidsmaatregelen en maatregelen ter bevordering van de effectieve ontwikkeling van de steeds meer benodigde digitale vaardigheden.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht