Industry Wire

Digitrage gestart met online geschillenbeslechting

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe vorm van geschillenbeslechting gestart als alternatief voor de overheidsrechter. Bedrijven die de DigiTrage-clausule in hun algemene voorwaarden opnemen, kunnen gebruik maken van deze nieuwe vorm van online procederen. DigiTrage wil hiermee een betaalbaar alternatief zijn voor de overheidsrechter.

Betalingsgeschillen
DigiTrage richt zich op “gewone” betalingsgeschillen tussen bedrijf en afnemer. Partijen kunnen via het internet procederen. DigiTrage is een volledig digitaal arbitrage scheidsgerecht. Arbitrage is een vorm van private rechtspraak welke berust op de wet. Deze vorm van geschillenbeslechting wordt tot op heden hoofdzakelijk door offline scheidsgerechten gebruikt voor specifieke geschillen. Denk aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut. De overheid ziet een belangrijke rol weggelegd voor arbitrage en moderniseert momenteel de betreffende wetgeving.

Kwaliteit
DigiTrage maakt gebruik van de meest geavanceerde online applicaties voor geschillenbeslechting en hanteert heldere procedures. De arbiters zijn afkomstig uit de rechtspraak en de advocatuur. Om kwaliteit te borgen, is o.a. prof. mr. Bert van Schaick verbonden aan DigiTrage als voorzitter van de Adviesraad. Van Schaick is raadsheer-plaatsvervanger in de kortgedingkamer van het gerechtshof te Amsterdam en sinds 2008 ook hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij lid van de Asser-Adviesraad en (cassatie)advocaat te Tilburg.

Maatschappelijk debat
DigiTrage levert tevens haar bijdrage in het maatschappelijk debat over snel toenemende digitalisering van de rechtspraktijk. Zo neemt DigiTrage bijvoorbeeld binnenkort deel aan het Rondetafelgesprek Juridische Online Tools, georganiseerd door het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.

Lagere kosten
DigiTrage wil zowel het MKB als grote ondernemingen een oplossing bieden in een tijd waarin griffierechten telkens worden verhoogd en procesingangen gecompliceerder worden. De kosten liggen beduidend lager dan bij de overheidsrechter en de gehele procedure verloopt online. Het afschrijven van steeds hogere bedragen door bedrijven bij wanbetaling, kan dankzij DigiTrage tot het verleden behoren.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht