Industry Wire

Dit moet je weten over apps en privacy

Amsterdam, 20150119 — Dat privacy en apps een gevoelig onderwerp is, blijkt steeds vaker. Bijna iedere Nederlander beschikt over een smartphone, waar gemiddeld 26 apps op een smartphone staan. Maar vaak genoeg is er een negatieve berichtgeving rondom de veiligheid van smartphones en apps. Een combinatie zoekterm van apps en privacy in Google zegt genoeg.

Uit onderzoek van de Britse privacywaakhond ICO slaagt 85 procent van de apps er niet in om gebruikers duidelijk in te lichten over welke gegevens ze verzamelen. 59 procent van de onderzochte apps maakt het voor gebruikers moeilijk of onmogelijk om privacy-informatie te vinden. In totaal zijn ruim twaalfhonderd apps voor zowel Android als iOS onderzocht. Positieve uitzonderingen binnen het onderzoek waren Shazam en Trip Advisor. Een slecht voorbeeld was een zaklamp-app die toegang vroeg tot wifi en opgeslagen foto’s en video’s.

Vooral dat laatste voorbeeld staat symbool voor een veelgezien probleem. Apps vragen toegang tot een hoop informatie, maar welke informatie, en waarom, is vaak niet bekend bij de gebruiker. Aangezien de gebruiker de app waarschijnlijk toch graag wilt downloaden, accepteert de gebruiker de voorwaarden. En daar kan je soms later spijt van krijgen.

Wat is het risico?
Het eerste risico is zojuist al benoemd. Wanneer je een app downloadt, wil je uiteraard toegang geven tot de noodzakelijke gegevens, maar niet meer dan dat. Want waarom wil een zaklamp app toegang tot jouw foto’s? Denk dus ook altijd logisch na voordat je de voorwaarden accepteert.

Meer risico’s zijn:

De app verkrijgt toegang tot je persoonsgegevens.
De app slaat informatie van jouw smartphone of tablet op.
De app volgt het gebruik van jouw smartphone of tablet.
De app deelt de info over je gebruik van de app met derden (denk aan adverteerders).

Belangrijker dan bovenstaand risico is nog het risico dat deze gegevens in verkeerde handen komen. Bankrekeningnummers, adresgegevens etc. zijn gegevens die je in real-life ook niet zomaar weggeeft. Ook het gevaar dat een vreemd iemand in jouw mails of whatsappgesprekken kan kijken is iets wat je liever wilt vermijden.

App ontwikkelaars
Voordat we ingaan op de wijze waarop je deze risico’s kunt terugdringen, kijken we naar de kant van de ontwikkelaars. Want uiteraard zitten er bepaalde regels verbonden aan het ontwikkelen van een App. Mijnprivacy.nl zet de belangrijkste regels op een rij

App developers moeten:

je toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonsgegevens vóórdat de app informatie van uw apparaat haalt of daar informatie op plaatst; je apart toestemming vragen voor de verschillende soorten persoonsgegevens die de app gebruikt; duidelijke en begrijpelijke doelen aangeven waarvoor de gegevens worden gebruikt en deze doelen niet tussentijds wijzigen zonder uw toestemming; je de mogelijkheid geven jouw toestemming in te trekken, de app te de-installeren en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen; alleen gegevens verzamelen die echt nodig zijn voor de gewenste functionaliteit; de benodigde technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen; zorgen voor een leesbare, begrijpelijke en goed toegankelijke privacyverklaring.

Beveilig je smartphone
Uit het onderzoek blijkt dat lang niet alle ontwikkelaars zich houden aan bovenstaande regels. Extra reden om zelf dus ervoor te zorgen dat jij jouw beveiliging op orde houdt. Appyourservice.nl geeft je een aantal tips.

Update je app altijd naar de meest recente versie.
De-installeer apps die al een tijd niet meer door je worden gebruikt.
Niet voor iedere app hoeven je locatiegegevens ingeschakeld te staan. Maak hierin een bewuste keuze.
Installeer een antivirus app.
Stel een pincode, wachtwoord of patroon in om je smartphone beter te beschermen tegen anderen.
Versleutel de opslag van gegevens op uw smartphone of tablet. Op de meeste apparaten kan dit in het installatiemenu.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht