Industry Wire

Geplaatst door Salesforce

Driekwart van de Nederlandse mkb-bedrijven verwacht dat hun bedrijfsvoering verandert door de pandemie

Nederlandse mkb-bedrijven merken de impact van de COVID-19 duidelijk. Driekwart van deze ondernemers verwacht zelfs dat hun bedrijfsvoering verandert door de pandemie, waarbij 53% verwacht dat hun bedrijf enigszins verandert en 22% zelfs een geheel nieuw businessmodel verwacht.

Deze cijfers blijken uit de vierde editie van het Salesforce mkb-trendrapport. Dit onderzoek is gehouden onder meer dan 2300 mkb-eigenaren en zakelijke leiders in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific, waaronder 102 Nederlandse mkb-bedrijven. De respondenten zijn ondervraagd in februari/maart dit jaar en opnieuw in augustus, waardoor de impact van de pandemie te zien is. De pandemie heeft impact op alle type bedrijven, in alle sectoren en regio’s, maar het mkb is in het bijzonder geraakt, omdat zij kwetsbaarder zijn door lagere budgetten en een kleiner personeelsbestand.

Nederlandse mkb’ers positiever over toekomst dan ondernemingen in andere markten

Nederlandse mkb-eigenaren en zakelijke leiders zijn positiever over de toekomst van hun bedrijf dan mkb’ers in andere onderzochte markten. In Nederland is 27% van de mkb-bedrijven zeer optimistisch en maar liefst 67% is enigszins optimistisch over de toekomst van hun bedrijf. Dit is opvallend omdat bijna een kwart van de Nederlandse mkb-ondernemingen een omzetdaling van 1 tot 24% had en iets meer dan een kwart zelfs een daling van 25-49%. In alle onderzochte markten samen is daarentegen 22% van de mkb-bedrijven zeer positief over de toekomst van hun bedrijf en 50% enigszins optimistisch, beduidend lagere percentages dan in Nederland. Om hun bedrijf verder te kunnen laten groeien, geven Nederlandse mkb-leiders aan dat, na het werven van nieuwe klanten, het gebruik van effectieve tools en technologie het meest belangrijk is. Ook gedegen financieel management wordt veelvuldig genoemd.

Toekomstige groei zou kunnen worden verhinderd door een lagere omzet (47%), verplichte regelgeving ten behoeve van de volksgezondheid, zoals een gedeeltelijke of volledige sluiting (46%) en een verminderde vraag van klanten (44%).

Als ze nadenken over mogelijke maatregelen om de gevolgen van de crisis te doorstaan, overwegen mkb-bedrijven in Nederland vooral het aanvragen van financiële hulp (47%). Dit is hoger dan in elk ander Europees land uit het onderzoek. Iets minder dan vier op de 10 Nederlandse ondervraagden overweegt het verminderen van het aantal werknemers.

Technologie als onmisbaar onderdeel voor de toekomst van mkb-bedrijven na de pandemie

Tijdens de pandemie is de relatie en de communicatie met de klant belangrijker dan ooit, zeker nu het veel moeilijker is klanten te ontmoeten en het aantal bedrijven dat producten en diensten online verkoopt hoger is dan ooit. Het is niet voor niets dat de grootste uitdaging voor Nederlandse mkb’ers momenteel is te kunnen voldoen aan de verwachtingen van hun klanten (40%). Dit wordt gevolgd door het behouden en motiveren van hun werknemers (38%) en het vinden van de juiste technologie voor het bedrijf, zoals schaalbare technologie als het bedrijf verder groeit (35%).

Om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen, hebben bedrijven diverse acties ondernomen. Meer dan de helft van de Nederlandse mkb-bedrijven biedt hun klanten nu bijvoorbeeld meer flexibiliteit zoals ruimere retour- of betalingstermijnen. Ook hebben bedrijven veelal geïnvesteerd in mogelijkheden voor een betere interactie met hun klanten. 87% van de Nederlandse mkb-bedrijven werkt al met een CRM-systeem; bijna de helft heeft aangegeven dit in het afgelopen jaar geïntegreerd te hebben. Nederland loopt hierin sterk voor op omliggende landen; zo heeft in Duitsland maar 48% van de mkb’s een CRM-systeem, in Spanje 46% en in Frankrijk 45%.

“Mkb-bedrijven zijn zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. We zien het dan ook als onze plicht om hen te ondersteunen in deze lastige tijden”, zegt Michiel van Vlimmeren, general manager Salesforce Nederland. “Dit onderzoek laat de veerkracht en flexibiliteit zien van het mkb en hoe zij zich echt focussen op de relatie met hun klanten. Ook al worden veel mkb-bedrijven geraakt door de pandemie, hun omvang maakt hen ook weerbaar; ze kunnen snel beslissingen nemen en inspelen op veranderingen; aspecten die in een crisis essentieel zijn. Ik ben blij als wij hieraan een bijdrage kunnen leveren met schaalbare oplossingen voor een optimale klantervaring.”

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht